NaslovnaVijestiIz Glasa Istre: Danku Poropatu zahvalnica za batanu

Iz Glasa Istre: Danku Poropatu zahvalnica za batanu

Porečan Danko Poropat primio je jučer za­hvalnicu od Rodoljuba Ko­sića, direktora komunalca Usluge, za zanimljivu do­naciju Gradu Poreču – nje­govu dugogodišnju batanu koja od listopada 2011. stoji ispred ulaza u porečku mari­nu. To je treća barka kojom je Danko plovio i ribario, a sve je uvijek farbao u karakteri­stičnu žuto-zelenu boju pa su uvijek bile prepoznatlji­ve u porečkoj marini.

– Od 2006. godine, kada sam prestao ići na more i riba­riti, barka je propadala u luci pa su moja dva brata predložila, a ja sam prihvatio, da se barka donira Gradu i postavi negdje. Prvu barku koju sam imao napravio je 1964. godi­ne stari majstor Ferdinando Gioseffi, a druge dvije Nereo Paris. Ova zadnja, koja nosi ime "Baby" po kćerki Barba­ri, napravljena je 1995. godi­ne. Boju sam uvijek kupovao u venecijanskoj tvornici boja za gondole i to uvijek žuto-ze­lenu, rekao je sedamdesetsedmogodišnji Poropat.

Poropat je poznat u Po­reču po svom angažmanu u sportu i pjevanju. Dugo je igrao za porečki nogometni klub Jadran i pjevao u zbo­ru "Joakim Rakovac".

– Što više vrijeme prolazi, sve je manje ljudi kao što je Danko i na ovoj donaciji mu zahvaljujem u ime cijelog kolektiva Usluge. Zadužio je ovaj grad u dva segmenta, sportu i pjevanju, a jedan je od rijetkih običnih ljudi koji su stupovi morala i pošte­nja, kazao je Kosić.

Na dodjeli zahvalnice pri­sustvovali su i Dankova dva brata Rudi i August te prija­telj Anton Hrast.

– Barka je prvobitno bila postavljena kraj porečke dvorane "Veli Jože", u vrije­me sajma cvijeća. Jedno je vrijeme stajala iza porečke marine, a prvobitna zami­sao je bila da ju stavimo kraj benzinske pumpe na rivi, ali i ovo je dobra lokacija, kazao je Rudi koji je Danku i Kosiću uručio dva mozaika koje je sam izradio.

 

J. Prodan

 

Dokumenti