NaslovnaVijestiIz Glasa Istre: Iskustva s recikliranjem komunalnog otpada – Rovinjci odvojeno prikupljaju četvrtinu smeća

Iz Glasa Istre: Iskustva s recikliranjem komunalnog otpada – Rovinjci odvojeno prikupljaju četvrtinu smeća

Komunalni servis uspijeva reciklirati četvrtinu otpada prikupljenog tijekom godine. Odvojeno se prikupljaju staklo, papir, metali, ulja, baterije, akumulatori, elektronički i elektrosklopovi i uređaji, plastična, metalna i tetrapak ambalaža. Svu sekundarnu sirovinu otkupljuju ovlaštene tvrtke, ponajviše Metis i Jadran-metal, za što servis dobiva naknadu, kojom financira dodatne troškove za odvojeno prikupljanje i sortiranje otpada.

Zanimljivo je da je do uvođenja zakonskih odredbi o obaveznom prikupljanju plastičnih i staklenih boca servis odvojeno prikupljao i do trećine komunalnog otpada, čime je dostizao postotak zemalja u Europskoj uniji. U međuvremenu su se u Kanfanar odselili TDR i Istragrafika, iz čijih tvornica sada kartonsku ambalažu direktno preuzimaju ovlaštene tvrtke, što je također smanjilo količine odvojeno prikupljenog otpada.
– Iako se o recikliranju komunalnog otpada stvara fama, činjenica je da se u zemljama Europske unije odvojeno prikuplja tek trećina otpada, pa taj postotak uz malo truda i organizacije možemo i sami postići, kaže direktor Komunalnog servisa Marko Paliaga.

Prvo odlagalište po normama EU-a

Odvojenim prikupljanjem u servisu su se počeli ozbiljnije baviti kada su za to stvoreni uvjeti i izgrađeno odlagalište Lokva Vidotto, uz istoimenu lokvu sedam kilometara zapadno od Rovinja. Otvoreno je 2001. i bilo je prvo u Istri i jedno od prvih u Hrvatskoj izgrađeno po normama EU-a, zbog čega je i dobilo uporabnu dozvolu. Uz njega je otvoreno veliko reciklažno dvorište, u kojem se prije preuzimanja slaže, sortira i pakira odvojeni karton, papir i staklena ambalaža. Taj se otpad odvojeno prikuplja u tvornicama, trgovinama i ugostiteljskim objektima, koji su opremljeni posebnim kantama i kontejnerima. Komunalni servis je odvojeno prikupljanje otpada u posebnim kantama ponudio i iznajmljivačima soba. Domaćinstvima s vlastitim dvorištem i vrtom ponudio je kontejnere za kompost, koji se može dobiti odlaganjem organskog otpada.
Budući da je Lokva Vidotto udaljena od grada, otvoreno je još jedno reciklažno dvorište na Gripolama uz sjeverni ulaz u Rovinj, gdje građani mogu i sami dovoziti krupni otpad i odlagati ga odvojeno u kontejnere. Tu se može odložiti stari namještaj, bijela tehnika, staklo, otpadno jestivo i motorno ulje, elektronički otpad, fluorescentne cijevi, stari akumulator, baterije i lijekovi. Komunalni servis preuzima krupni otpad prema posebnom rasporedu i na licu mjesta, a građanima je dovoljno da nazovu tvrtku i najave odlaganje otpada pri čemu dobivaju preciznije upute.

Saniran prvi sektor odlagališta

Početkom ove godine popunjen je prvi sektor odlagališta koji je Komunalni servis zatvorio i sanirao. Popunjen je u sedam godina, a budući da se svaki kamion na ulazu važe, količina odloženog otpada je s početnih deset porasla na jedanaest tisuća tona godišnje. Uz postavljanje odušnika za inertni plin, koji se stvara od odloženog otpada, popunjeni dio odlagališta je pokriven izolacijskom folijom i slojem od metra zemlje, koji će se ozelenjeti sijanjem trave i sadnjom drveća.
Odlagalište je uređeno na debelom sloju ilovače, obloženom s dva sloja izolacijske folije, što dodatno osigurava nepropusnost. Procjedne vode i kišnica se crpkama odvode u posebne spremnike i potom cisternama voze u pročistač otpadnih voda. Na Lokvi Vidotto je sada montiran biološki pročistač, koji će direktno pročišćavati vodu, pa će se moći koristiti kao tehnološka. Inače, odlagalište koristi i vodu iz vlastite bušotine. Ona se analizira, pa se time kontrolira i stanje okoliša. Na odlagalištu je postavljena i meteorološka stanica, koja kontrolira stanje zraka.

Otvoren uz proteste, sada bez prigovora

Zanimljivo je da je i Rovinj imao problema s otvaranjem novog odlagališta otpada. Iako je riječ o najrjeđe naseljenom dijelu grada, protiv otvaranja protestiralo je stanovništvo okolnih stancija. Otpad iz cijele Rovinjštine se međutim odlagao na škovaconu Basilica u blizini sjeverne turističke zone, koji je izrastao u pravo brdo. Tu je prilikom dovoženja otpada poginuo i jedan traktorist. Vijećnici su stoga prihvatili program otvaranja novog odlagališta, koji je preokrenuo i način prikupljanja otpada.
Odlagalište Lokva Vidotto inače zaprema nešto više od devet hektara površine, od čega oko četiri hektara zauzimaju prvo popunjeno polje. Prilikom otvaranja predviđeno je da će zadovoljiti potrebe Rovinjštine – Grada Rovinja i novoosnovanih općina Bale, Kanfanar i Žminj, za narednih 15 godina. Kada proradi centralno odlagalište za Istarsku županiju, Lokva Vidotto, na koju svih ovih godina nije bilo većih primjedbi, postat će pretovarna reciklažna stanica.

Problemi s ilegalnim odlagalištima automobila

Iako su Grad Rovinj i Komunalni servis pokupili u poljima oko grada velik broj napuštenih vozila, nisu uspjeli riješiti pitanje dvaju ilegalnih odlagališta automobila u poljima iznad Limskog kanala i u Madonni del Campo. Njihovi vlasnici, koji žive od prodaje dijelova starih vozila, nisu dozvolili da odvoz svojih karampana. Paliaga ističe da gradski komunalci imaju problema i s jednim autoprijevoznikom koji nelegalno skuplja metalni otpad i privremeno ga odlaže na neprikladnom mjestu.

Aldo Pokrajac

Dokumenti