NaslovnaVijestiIz Glasa Istre: NOVI OBRAČUN CIJENA ODVOZA I ZBRINJAVANJA SMEĆA NA POREŠTINI

Iz Glasa Istre: NOVI OBRAČUN CIJENA ODVOZA I ZBRINJAVANJA SMEĆA NA POREŠTINI

Nakon što je pro­ljetos izazvalo buru negodo­vanja građana novim načinom obračuna odvoza i zbrinjava­nja otpada, porečko komunal­no poduzeće Usluga zatražilo je prethodnu suglasnost jedi­nica lokalne samouprave na novi izračun, prema kojem se posljednji računi za domaćin­stva umanjuju u prosjeku za četvrtinu. Sredinom mjeseca Usluga je dobila zeleno svje­tlo porečkog gradonačelni­ka Edija Štifanića, koji je bio obećao da cijena odvoza koju će ponovno utvrditi ne smije biti veća od 14 kuna po osobi mjesečno.

Prema prvom izračunu Uslu­ga je naplaćivala 21,6 kuna po osobi mjesečno, a u taj je iznos bio uključen i broj tjednih od­voza smeća. Sada su smislili "korektivni faktor", pa uz najviši od 1,3 (to je gotovo čitav Poreč, Červar-Porat, Vrsar i Funtana) s PDV-om cijena po osobi mje­sečno iznosi 17,4 kune. Korek­tivni faktor 1,2 primjenjuje se za dio grada unutar obilaznice i građani "koji ondje žive plaćat će 16 kuna po osobi mjesečno, a svi izvan te dvije zone imaju cijenu od 13,4 kune. Nove će se cijene primjenjivati retroaktivno, od 1. travnja, premda je Zakonom o komunalnom gospodarstvu novi način obračuna trebao stupiti na snagu s prvim danom ove godine. Razlika i cijeni između prve i treće zone po osobi mjesečno iznosi 7,6 kuna, a prema ovom izračunu dvočlana obitelj u prvoj zoni za jedan kvartal platit će 104,5 kuna za smeće. 

Vlasnicima stanova koji nemaju prijavljeno prebivalište niti stalni boravak Usluga će računati odvoz za dvije osobe kroz šest mjeseci, od travnja do rujna, iznajmljivačima po broju iznajmljenih postelja za 45 dana u godini, vlasnicima apartmanskih kuća za iznajmljivanje zaduženje će biti kanta za smeće od 2.540 litara, a vlasnicima stanova za iznajmljivanje kanta od 120 litara tijekom cijele godine.

Na popust od 20 posto imaju pravo umirovljenici, na 50 posto redovni studenti, a na 80 do 100 posto teški invalidi. Cijene će na godišnjoj razini biti korigirane prema stopi inflacije.

S.M.

 

 

Dokumenti