NaslovnaVijestiIz Glasa Istre: Porečko Poglavarstvo prihvatilo tekst sporazuma o podjeli imovine, prava i obveza s općinom Tar – Vabriga

Iz Glasa Istre: Porečko Poglavarstvo prihvatilo tekst sporazuma o podjeli imovine, prava i obveza s općinom Tar – Vabriga

Članovi porečke vlade su bez rasprave prihvatili tekst sporazuma o podjeli imovine, prava i obveza s Općinom Tar – Vabriga. Gradonačelnik Edi Štifanić rekao je da su se pri utvrđivanju sporazuma za nekretnine, gdje nije bilo sporova, vodili kriterijem broja stanovnika i teritorija. Pokretnine koje koriste upravna tijela te komunalna oprema podijeljeni su po broju stanovnika i teritoriju na kojem je oprema, slijedom inventurne liste na posljednji dan prošle godine.

POREČ – Utvrđeno je da novac od komunalnog doprinosa, uplaćen za područje Tara i Vabrige u porečki proračun, pripada novoj općini ako Grad nije izgradio infrastrukturu, a Tar – Vabriga preuzima i obaveze prema uplatiteljima. Općina ima pravo i na udjele u 13 poduzeća u kojima je Grad vlasnik ili suvlasnik, a zainteresirana je za IDA-u, Dom, Istarski vodozaštitni sustav, Istarski vodovod te Cestu. Udjeli će biti proporcionalni omjeru broja stanovnika Poreča i Tara – Vabrige. Posebno je riješen i udio u komunalnom poduzeću Usluga, koje je gradilo kanalizaciju u Taru, a za koju kredit otplaćuje Grad. Dogovoreno je da se od osnivačkog udjela Grada oduzme vrijednost kanalizacije na dan 31. prosinca prošle godine i tako umanjeni osnivački udjel podijeli proporcionalno omjeru broja stanovnika u Gradu i Općini. Na taj je način zapravo udjel Tara – Vabrige u Usluzi manji za nekoliko postotaka, ali proračun nove Općine neće biti opterećen otplatom kredita.
Dogovor je postignut i o približno 4,3 milijuna kuna koje je Grad platio za novu katastarsku izmjeru Tara i Vabrige – Općina neće morati vratiti taj novac, već će vlasnici zemljišta prilikom premjere novac uplaćivati u porečki, a ne tarski proračun. Ako ti prihodi budu veći od troška Grada, razlika se dijeli po omjeru broja stanovnika, a ako budu manji razliku Gradu mora nadoknaditi Općina.
Ovaj će sporazum biti potpisan nakon što se s tekstom složi i tarsko poglavarstvo.

Piše: S.M.

Dokumenti