NaslovnaVijestiIz Glasa Istre: Puls proveo istraživanje na reprezentativnom uzorku od 800 punoljetnih Puljana

Iz Glasa Istre: Puls proveo istraživanje na reprezentativnom uzorku od 800 punoljetnih Puljana

Stav da će izgradnja Kaštijuna imati pozitivan učinak na zaštitu okoliša u Istri ima 43 posto ispitanih, 34 posto njih smatra da je to ekološki opasan projekt.

Prema telefonskom istraživanju o (ne)naklonosti građana projektu županijskog centra za gospodarenje otpadom na Kaštijunu, koje je koncem svibnja agencija Puls provela na reprezentativnom uzorku od 800 punoljetnih Puljana, polovina ih je navela da je samo čula za sanaciju postojećeg odlagališta i pripreme za izgradnju novog centra, no ne zna detalje o tome. Osnovne informacije o projektu zna 22 posto ispitanih, deset posto zna mnogo, dok još uvijek visokih 17 posto ne zna ništa.

Stav da će izgradnja Kaštijuna imati pozitivan učinak na zaštitu okoliša u Istri ima 43 posto ispitanih, 34 posto njih smatra da je to ekološki opasan projekt, a 24 posto ne zna odgovor. Iako su mišljenja o lokaciji za izgradnju podijeljena, ipak je čak 47 posto ispitanika navelo da pogodnom lokacijom smatra upravo Kaštijun. Protiv te lokacije izjasnilo se 39 posto ispitanih, dok 14 posto anketiranih ne zna ili ne želi odgovoriti.

Pozitivno o učinku Kaštijuna na zaštitu okoliša misli 49 posto ispitanih osoba starijih od 60 godina, dok 25 smatra da je ekološki opasan. Među ispitanicima mlađim od 30 godina neznatna je razlika u mišljenjima pa 39 posto ispitanih te dobi smatra da je centar ekološki opasan, dok 38 posto smatra da će imati pozitivan utjecaj na zaštitu okoliša. Među ispitanicima dobi između 31 i 44 godine 37 posto vjeruje u pozitivan učinak centra, a 36 posto u ekološku opasnost. Od ispitanih osoba sa srednjoškolskim obrazovanjem, većina – 40 posto – vjeruje da će centar imati pozitivan učinak, dok 37 posto misli da neće, a isti je slučaj i s više te visokoobrazovanim osobama pa u toj skupini ispitanih njih 44 posto smatra da će Kaštijun pozitivno utjecati na okoliš, a 34 posto sumnja u ekološku opasnost.

Gledano prema dobi ispitanika, najviše protivnika lokacije Kaštijun ima među mlađima od 30 godina, gdje ih je 47 posto protiv, a 44 posto za lokaciju. Obrnut je slučaj kod tri ostale ispitane dobne skupine pa je kod ispitanih u dobi od 31 do 44 godine njih 44 posto za i 41 posto protiv, kod osoba od 45 do 60 godina 46 posto za i 42 posto protiv, dok se kod starijih od 60 godina 54 posto izjasnilo za, a 28 posto protiv te lokacije. Prema postocima podjele po obrazovnoj strukturi ispitanih, 46 posto ispitanika sa srednjoškolskim obrazovanjem je za, a 40 posto protiv lokacije centra na Kaštijunu, dok je među ispitanim osobama sa završenom višom školom ili fakultetom 47 posto njih za, a 42 posto protiv te lokacije.

 

P. Lukež

 

Dokumenti