NaslovnaVijestiIz Glasa Istre: U POVODU SUBOTNJEG SMRADA NA PEŠKERI

Iz Glasa Istre: U POVODU SUBOTNJEG SMRADA NA PEŠKERI

Kasno »paljenje« Usluge

Piše S. Matejčić
Nakon što je u subotu u našem listu objavljena informacija o smradu u gradskoj uvali Peškera, koji je trajao dva-tri dana, saznajemo da je komunalno poduzeće Usluga u ponedjeljak poslalo obavijest inspektorici Nadi Modrušan da obavi kontrolu.
Iz dopisa koji potpisuje Siniša Pilat, rukovoditelj Radne jedinice »Otpadne vode« u Usluzi, proizlazi da je »nesnosni smrad na kominu iz sustava javne odvodnje uz sjevernu obalu Poreča, od uređaja Materada do uvale Peškera« uočen 25. ožujka, dakle u subotu, kada je naš list objavio informaciju. U subotu je smrad već nestao, a intenzivno se osjećao u četvrtak i petak. No, Pilat piše da su kontrolirani fekalni i oborinski sustav odvodnje od ispusta na Peškeri do Vinarskog podruma Agrolagune.
»Kontrolom je uočeno da je oborinska kanalizacija čista, ali je u fekalni sustav javne odvodnje Poreč-sjever iz gospodarskog prostora Agrolagune, pogona za preradu maslina, ispuštena tehnološka voda, pretpostavljamo s povećanim koncentratom štetnih tvari«, piše Pilat. Kaže da su stijenke i dno okna kanalizacije bile pokrivene ostacima crne tekućine, što su i fotografirali, ali nisu uzeli uzorak vode za analizu jer da »u trenutku kontrole nije bilo dotoka«. Konstatira također da je 20. ožujka, dakle pretprošlog ponedjeljka, dva-tri dana prije pojave smrada iz Agrolaguninog rezervoara za zbrinjavanje otpadnog mulja, specijalnim komunalnim vozilom mulj od prerade maslina odvezen na odlagalište komunalnog otpada Košambru.
Na kraju Pilat moli inspektoricu da obavi kontrolu ispuštanja otpadnih voda iz pogona za preradu maslina u javni sustav odvodnje Poreč-sjever. Što će to sada uopće značiti kada je smrad nestao zajedno s eventualno nedovoljno čistom tehnološkom vodom? Činjenica je da Agrolaguna ima biopročistač, kroz koji prolaze tehnološke otpadne vode prije ispuštanja u fekalni sustav odvodnje, ali je pitanje koliko je učinkovito takvo pročišćavanje otpadnih voda u slučaju prerade maslina.

Dokumenti