NaslovnaVijestiIz Glasa Istre: Usluga ukinula četvrtu skupinu – naplatu odvoza smeća za vikendaše

Iz Glasa Istre: Usluga ukinula četvrtu skupinu – naplatu odvoza smeća za vikendaše

Od 1. listopada vlasnicima vikendašima postupanje s otpadom računa se koliko i ostalim domaćinstvima u Poreču – prema četvornom metru stambene površine, čitave godine

 

Komunalno poduzeće Usluga ukinulo je četvrtu skupinu iz cjenika prikupljanja i odvoza smeća – onu koja se odnosila na vlasnike vikend stanova i kuća, a koji su plaćali 40 posto više tijekom čitave godine. Od 1. listopada vlasnicima vikendašima postupanje s otpadom računa se koliko i ostalim domaćinstvima u Poreču – prema četvornom metru stambene površine, čitave godine.

Ukidanje više cijene za vikendaše uslijedilo je nakon pritužbe jednog od njih i inspekcijskog nadzora. Dakle, građanin Zagreba koji ima vikend-stan u Červar Portu žalio se Državnom inspektoratu ne samo zbog skupljeg odvoza smeća, nego i zbog toga što uslugu plaća čitave godine, premda u vikend-stanu boravi četiri, pet mjeseci u godini. Inspekcijski nadzor u Usluzi obavljen je još u studenom 2006. godine, a nakon toga inspekcija je donijela rješenje da Usluga mora građaninu koji se žalio vratiti 106,6 kuna, za usluge koje nije koristio jer nije ni boravio u Červar Portu. Tom je prigodom inspekcija uvažila potpisanu izjavu građanina, koji je pod moralnom i materijalnom odgovornošću ustvrdio da je u vikend-stanu boravio samo pet mjeseci.

 Usluga je u roku od osam dana morala vratiti spornih stotinjak kuna, a inspekcija je ponovno u travnju prošle godine provjerila i utvrdila da je to učinjeno. Međutim, kako je u nalazu inspekcije utvrđeno da se Usluga ogriješila o onu odredbu Zakona o zaštiti potrošača koja kaže da prodaja potrošačima javnih usluga, među koje spada i održavanje čistoće, kada to priroda javne usluge dopušta, mora biti obračunata prema potrošnji u obračunskom razdoblju, primjenom tarifnog sustava. To drugim riječima znači da bi Usluga prema Zakonu o zaštiti potrošača mogla naplaćivati odvoženje smeća samo po količini, na temelju jedinične cijene, prema stvarnim troškovima odvoza i zbrinjavanja. Tarifu za postupanje s otpadom Usluga, kao ni druga komunalna poduzeća u Hrvatskoj, nema, a odvoz se najčešće plaća po četvornom metru stambene površine kao paušal, a ne stvarna potrošnja.

Premda je dobila prijavu jedne osobe, nakon dovršetka tog postupka zatražen je od Usluge popis svih vikend-domaćinstava, da se spriječi daljnje kršenje Zakona o zaštiti potrošača. Međutim, niti nakon više od godinu dana, kada su iz Usluge dostavili popis od 2.370 vlasnika vikend stanova i kuća na području Poreča i još 1.545 u Červar Portu, inspekcija nije donijela nikakvo rješenje. Našli su se, saznajemo, u pravnoj službi Usluge na jednakim mukama kao i komunalno poduzeće – kako bez sumnje utvrditi koliko je koji od vlasnika boravio u svom vikend objektu. Većina njih se ne prijavljuje policiji, a ni za one koji se povremeno prijave, to ne može biti nesumnjiv dokaz duljine boravka. Jedino bi potrošnja električne energije bila nepobitan dokaz o tome kada u vikend-stanovima nema nikoga, a te podatke nije za sada moguće dobiti.

Izjednačavanje cijene za vikendaše i domaćinstva trenutno je rješenje koje bi moglo umiriti nemirne duhove, barem dok se iduće godine ne pripremi temelj za obračun prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Njegova je primjena odgođena do 1. siječnja 2010. godine, kada će se odvoz smeća obračunavati prema broju članova domaćinstva, volumenu ili masi.

S. Matejčić    

Dokumenti