NaslovnaVijestiIz Grada Poreča – Projekt Jadran

Iz Grada Poreča – Projekt Jadran

Nastavak pilot-projekta Jadran

Piše S. MATEJČIĆ

GRADSKO POGLAVARSTVO DONIJELO DVIJE ZNAČAJNE ODLUKE

Nastavak pilot-projekta Jadran

POREČ –
Grad se još 2002. godine uključio u pilot-projekt »Jadran«, ali od tada se na tome ništa nije učinilo. Sada se otvara mogućnost da Grad uđe u drugu fazu ako na vrijeme pripremi dokumentaciju. Članovi Gradskog poglavarstva bili su nepodijeljeni u odluci da Grad nema alternative, pa je donijeta odluka o imenovanju radne skupine za praćenje realizacije potprojekta Grada Poreča u projektu »Jadran«, a komunalno poduzeće Usluga zadužuje se za tehničku realizaciju.
U radnu skupinu, kojom predsjeda zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Siniša Širac, imenovani su Edo Kos za zamjenika predsjednika, Gordan Gašparović, Milan Laković i Darko Požarić. S projektom i obavezama Grada članove poglavarstva upoznao je direktor tvrtke Hrvatske vode Jadranski projekt Dinko Polić.
Za realizaciju prvog dijela projekta Hrvatskoj je odobren kredit Svjetske banke koji pokriva polovicu od 280 milijuna eura vrijednosti čitavog projekta, a državni proračun osigurava 22 posto investicije, jedinice lokalne samouprave 19 posto i to uvođenjem naknade za gradnju, a Hrvatske vode devet posto ukupne investicije. Naravno, omjeri se mijenjaju ovisno o projektu i mogućnostima jedinice lokalne samouprave. Nepovratnih 15 milijuna kuna Hrvatska je dobila za izradu dokumentacije od Kraljevine Nizozemske. Naknada za gradnju, koju bi građani plaćali kroz cijenu potrošenog prostornog metra vode, ne smije biti veća od četiri kune. Ona bi se uplaćivala na poseban račun, a jedinica lokalne samouprave može zatražiti i dodatni kredit od Svjetske banke za taj projekt.
U nešto više od godinu dana, do početka realizacije druge faze prvog dijela projekta, Poreština bi morala uvesti tu naknadu, izraditi studije utjecaja na okoliš, sociološku i studiju izvodljivosti te pripremiti projekt.

Dokumenti