NaslovnaVijestiIz Regionala: ISPITIVANJE KAKVOĆE MORA

Iz Regionala: ISPITIVANJE KAKVOĆE MORA

Prema informacijama Voditeljice Odsjeka za zaštitu okoliša Istarske županije Ljiljane Dravec, Zavod za javno zdravstvo je u periodu od 7. do 12. kolovoza 2007. godine, proveo osmo redovno ispitivanje mora na plažama u Istarskoj županiji.

Ukupno je uzorkovano 202 uzorka mora, a prema rezultatima ispitivanja na bakterije fekalnog onečišćenja more je, u odnosu na standarde propisane Uredbom o standardima kakvoće mora na plažama, čisto i sigurno za kupanje sport i rekreaciju. U periodu uzorkovanja temperatura mora se kretala od 23 °C do 26 °C.

Naime, granične vrijednosti za kakvoću mora za kupanje koji su propisani Uredbom RH su i do 20 puta stroži u odnosu na postojeću direktivu EU.

Na 144 mjerne točke zabilježena je visoka sanitarna kakvoća mora što znači da je u 71,29% uzoraka more bilo I vrste dok je na 55 plaža (27,23%) more bilo pogodno za kupanje, sport i rekreaciju odnosno zadovoljilo je uvjete za II vrstu mora.

Na tri mjerne točke je broj bakterija fekalnog onečišćenja prelazio Uredbom propisane vrijednosti ali njihova numerička vrijednost nije prekoračila 100% vrijednost što, prema internim kriterijima, ukazuje daj je more umjereno onečišćeno. More III vrste zabilježeno je na plaži u Červar portu , na plaži ispod hotela „Riviera“ u Poreču i na plaži u Plominskom zaljevu – Dražine istok. Obzirom da Uredba ne prepoznaje „umjereno onečišćeno more“ ili more III vrste već samo da li more na plaži „zadovoljava“ ili „ne zadovoljava“ za kupanje, sport i rekreaciju navedene vrijednosti ukazuju odgovornima da se potrude pregledati lokaciju te uklone mogući izvor onečišćenja na vrijeme prije nego li se ukaže potreba da inspektor zaštite okoliša zatvori plažu za kupanje.

U niti jednom uzorku vrijednosti bakterija fekalnog onečišćenja nisu prelazile 100% vrijednosti propisane Uredbom što znači da nije zabilježena IV vrsta mora ili zagaženo more te nije bilo potrebno provesti zabranu kupanja, navodi se u izvješću Odsjeka za zaštitu okoliša Istarske županije. (IP)

Objavljeno 20/08/07 u 08:34 PM

Dokumenti