NaslovnaVijestiIzgradnja grobnica na porečkom groblju

Izgradnja grobnica na porečkom groblju

U tijeku su radovi na I. fazi uređenja postojećeg groblja u Poreču. Ugovor za izvođenje radova sklopljen je sa tvrtkom Vladimir Gortan d.d., dana 23. svibnja 2014. godine, na iznos od 369.472,50 kn bez PDV-a. Zahvatom je planirana izgradnja 22 grobnice i popločenje okolnih pješačkih staza. Grobnice se izvode u jednom redu, koji sadrži 16 grobnica sa 3 grobna mjesta i 6 grobnica sa 6 grobnih mjesta.

Grobnice se izvode od vodonepropusnog armiranog betona i izoliraju sa hidroizolacijskim materijalom. Također je planirano popločenje okolnih staza betonskim opločnikom, izrada oborinske odvodnje, te montaža umivaonika od masivnog kamena. Rok završetka radova predviđa se krajem mjeseca srpnja.

Najvažniji razlog za provedbu ove investicije je omogućavanje zakupa grobnica, što do sada nije bilo  moguće zbog zauzetosti svih kapaciteta na porečkom groblju.

Uprava Društva

Dokumenti