NaslovnaVijestiIzgradnja kanalizacijske mreže naselja Perci

Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Perci

Obavještavamo građane da su u punom tijeku radovi na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Perci. Radovi na na Lokalnoj cesti LC 50046, od izlaza iz mjesta Tar do ulaza u naselje Perci privode se kraju.

Nakon izvršenih iskopa, polaganja gravitacijskih i tlačnih cijevi te betoniranja AB revizionih okana, intenzivno se radi na zatrpavanju rova te pripremi za asfaltiranje. Asfaltiranje predmetne prometnice planira se do kraja mjeseca prosinca. U samom naselju Perci dovršava se izgradnja Glavnog kanalizacijskog kolektora K1 u ukupnoj dužini od 394,40 m. Na Glavnom kolektoru K9, od ulaza u naselje Perci pa sve do postojećeg magistralnog plinovoda položile su se cijevi te izradila AB reviziona okna. Što se tiće samog križanja Glavnog kolektora K9 i magistralnog plinovoda, u iščekivanju smo suglasnosti od tvrtke Plinacro d.o.o. za nastavak izvedbe istih radova, koju se nadamo ishoditi do kraja mjeseca prosinca. Na kolektorima označenim na skici kao ( K2, K3, K5, K10) djelomično su izvedeni rovovi, te se nastavak izgradnje istih očekuje početkom iduće godine. Do kraja godine planira se završetak radova na Lokalnoj cesti LC 50046 te asfaltiranje iste, završetak radova na Glavnom kanalizacijskom kolektoru K1, te čišćenje terena na mjestu izgradnje budućih crpnih stanica.

Završetak izgradnje kanalizacijske mreže naselja Perci planira se do kraja mjeseca Veljače 2013.godine.

Za vrijeme izvođenja radova na Lokalnoj cesti (LC 50046) osigurani su obilazni pravci preko naselja Labinci ili preko Poreča u oba smjera, označeni na svim prilaznim raskrižjima.

Zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumijevanju.

 

Dokumenti