NaslovnaVijestiIzmjena Odluke o visni kanalizacijskog doprinosa

Izmjena Odluke o visni kanalizacijskog doprinosa

Temeljem članka 24. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača NN br. 79/07. daje se slijedeća

 

OBAVIJEST

 

Gradsko poglavarstvo Grada Poreča dana 24. veljače 2009. godine, ur. broj: 2167/01-08-09-2, klasa: 363-01/09-01/6, dalo je suglasnost na Odluku o visini kanalizacijskog doprinosa od dana 10. lipnja 2008. godine, tako da isti sada glasi:

 

Visina kanalizacijskog doprinosa za objekte koji su priključeni na javni kanalizacijski sustav iznosi:

 

– za domaćinstvo iznosi 2,90 kn po m3 utrošene vode, ( sastoji se od: 1,40 kn za održavanje bez PDV-a, 0,31 kn PDV-e, te iznos od 1,19 kuna dodatak za izgradnju – ne obračunava se PDV-e ),

– za gospodarstvo iznosi 5,11 kn po m3 utrošene vode, ( sastoji se od: 2,30 kn za održavanje bez PDV-a, 0,51 kn PDV-e, te iznos od 2,30 kuna dodatak za izgradnju – ne obračunava se PDV-e ),

 

Visina kanalizacijskog doprinosa za objekte koji nisu priključeni na javni kanalizacijski sustav iznosi:

 

– za gospodarstvo iznosi 5,11 kn po m3 utrošene vode, ( sastoji se od: 2,30 kn za održavanje bez PDV-a, 0,51 kn PDV-e, te iznos od 2,30 kuna dodatak za izgradnju – ne obračunava se PDV-e ),

 

– za domaćinstvo dodatak za izgradnju kanalizacije iznosi  2,90 kn po m3 utrošene vode ( ne obračunava se PDV-e ).

 

Korisnici čiji objekti nisu priključeni na javni kanalizacijski sustav plaćaju 70 % cijene usluge pražnjenja septičkih jama, a koju cijenu USLUGA POREČA d.o.o. plaća kooperantima nakon provedenog javnog natječaja.

Ista trenutno iznosi 21,00 kuna/m3 ( PDV-e nije uključen ).

Preostalih 30 % cijene usluge pražnjenja septičkih jama osigurava se iz proračuna Grada Poreča.

Ukida se naknada kanalizacijskog doprinosa za objekte na poljoprivrednim površinama sa priključkom vode za zalijevanje poljoprivrednih kultura i za objekte sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda do trenutka stvaranja pretpostavki za priključak na javnu kanalizaciju.

 

Sve prednje navedeno primjenjuje se od 01. ožujka 2009. godine.

 

Uprava Društva

ODLUKA o visini kanalizacijskog doprinosa

 

           

 

Dokumenti