NaslovnaVijestiIZVJEŠĆE O POSLOVANJU USLUGE POREČ d.o.o. za 2006.g.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU USLUGE POREČ d.o.o. za 2006.g.

19.07.2007. održana je 21. Sjednica gradskog vijeća. Tom je prilikom predsjednik Uprave, Rodoljub Kosić, prezentirao vijećnicima Izvješće o poslovanju komunalnog poduzeća za 2006.g. Donosimo skraćenu verziju dotičnog Izvješća.
Na 21. sjednici Gradskog vijeća održanoj 19. srpnja 2007. godine raspravljalo se o 16. točaka dnevnog reda, među kojima i o Godišnjem izvješću o poslovanju «Usluge Poreč» d.o.o. za 2006. godinu sa Izvješćem o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2006. godinu odlukama Nadzornog odbora.

Gradsko vijeće je nakon vijećničkih pitanja prihvatilo Izvješće o poslovanju.

U nastavku donosimo skraćenu verziju Izvješća o poslovanju koje je bilo prezentirano vijećnicima. (pdf 1,4MB)

Uprava društva

Dokumenti