NaslovnaVijestiIzvješće o radu groblja za 2005 god.

Izvješće o radu groblja za 2005 god.

Usvojeno je Izvješće o radu uprave groblja za 2005. godinu.
U nastavku dajemo izvod iz ukupnog Izvješća uprave komunalnog društva Usluga sa ciljem kvalitetnog informiranja svih naših korisnika

Na 31. Sjednici Gradskog poglavarstva, održanoj u utorak, 08.08.2006. godine, razmatrano je i usvojeno Izvješće o radu uprave groblja za 2005. godinu.

Iz Izvješća:

Uprava groblja dužna je najmanje jednom godišnje Gradskom poglavarstvu Grada Poreča podnijeti izvješće o svom radu, a sve sukladno članku 7. Odluke o upravljanju grobljima.
Nakon izrade Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Poreča za 2005. godinu (u daljnjem tekstu Izvješće), Uprava groblja isti je dostavila Nadzornom odboru Usluge Poreč d.o.o. na prihvaćanje. Na sjednici Nadzornog odbora, održanoj 24. svibnja 2006. godine, razmatrano je i prihvaćeno Izvješće, uz zaključak da se prezentirani i korigirani materijal prosljedi na daljnju proceduru.
Pregledom Izvješća, kojeg je Uprava groblja dostavila 18. srpnja 2006. godine, Upravni odjel za komunalni sustav uočio je veliki (218%) porast prihoda od dodijeljenih uređenih (grobnica) i neuređenih (zemljana grobna mjesta) grobnih mjesta što je uslijedilo zbog velike potražnje istih prije stupanja na snagu novih cijena (01.01.2006. godine). Isto tako je uočen i znatno veći (478%) prihod od godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta u odnosu na 2004. godinu.

U Izvješću se konstatira da je na svim grobljima dovršena evidencija grobnih mjesta sa podacima o korisnicima grobnih mjesta i ukopanim osobama.

Popunjenost groblja:

 Groblje Poreč – slobodnih grobnih mjesta, napuštenih grobnih mjesta, grobnih mjesta na čekanju za prekop i slobodnih komunalnih mjesta ukupno ima 669 (21% ukupnog kapaciteta) i procjenjuje se da je to dostatno za narednih deset godina.
 Groblje Tar – slobodnih grobnih mjesta, napuštenih grobnih mjesta, grobnih mjesta na čekanju za prekop i slobodnih komunalnih mjesta ukupno ima 276 (32% ukupnog kapaciteta) i procjenjuje se da je to dostatno za narednih petnaest godina.
 Groblje Nova Vas – slobodnih grobnih mjesta nema, već samo u komunalnom polju 81 mjesto, što je 20% ukupnog kapaciteta i dostatno za naredne tri godine.
 Groblje Žbandaj – slobodnih grobnih mjesta, napuštenih grobnih mjesta i grobnih mjesta na čekanju za prekop ukupno ima 267 (47% ukupnog kapaciteta) i procjenjuje se da je to dostatno za narednih petnaest godina.
 Groblje Fuškulin – slobodnih grobnih mjesta, napuštenih grobnih mjesta, grobnih mjesta na čekanju za prekop i slobodnih komunalnih mjesta ukupno ima 86 (34% ukupnog kapaciteta) i procjenjuje se da je to dostatno za narednih deset godina.
 Groblje Baderna – slobodnih grobnih mjesta, napuštenih grobnih mjesta, grobnih mjesta na čekanju za prekop i slobodnih komunalnih mjesta ukupno ima 98 (36% ukupnog kapaciteta) i procjenjuje se da je to dostatno za narednih deset godina.

Nadalje u Izviješću su prikazani i klasificirani podaci sa pripadajućim financijskim pokazateljima koji se odnose na održavanje groblja, te na investicije i investicijsko održavanje na grobljima. Može se konstatirati razlika prihoda i rashoda u iznosu od 560.793,00 kuna koja će se namjenski utrošiti u 2006. godini prema Planu upravljanja grobljima za 2006. godinu.

Investicije i investicijsko održavanje na grobljima:

 Grad Poreč i Usluga Poreč d.o.o. sklopili su 22.11.2004. godine Ugovor o prijenosu poslova i sredstava za proširenje groblja Žbandaj, kojim se definira zajedničko ulaganje u proširenje groblja. Investicija je započeta 2004. godine, a zavšena 2005. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 834.056,00 kuna. Proširenjem groblja dobiveno je ukupno 120 mjesta u općem polju i 72 mjesta u grobnicama. Izgrađeno je 12 grobnica sa po 6 mjesta. Kompletan konzalting na ovim poslovima vršio je Upravni odjel za komunalni sustav Grada Poreča.
 Temeljem Ugovora o prijenosu poslova i sredstava za izgradnju mrtvačnice Baderna između Grada Poreča i Usluge Poreč d.o.o., raspisano je javno nadmetanje za izgradnju mrtvačnice Baderna. Ugovor je potpisan sa tvrtkom Goran Inžinjering d.o.o. na iznos od 1.014.500,56 kuna. U 2005. godini situirano je 852.037,18 kuna. Kompletan konzalting na ovim poslovima obavlja Upravni odjel za komunalni sustav.
 Na porečkom groblju izgrađeno je 25 grobnica sa po tri mjesta, odnosno ukupno 75 mjesta. U zoni gradnje grobnica uređene su staze i oborinska odvodnja.
 Nabavljen je i instaliran novi program vođenja groblja koji omogućava brzo i stručno upravljanje grobljima.
 Za potrebe proširenja groblja Nova Vas ugovorena je izrada projektne dokumentacije sa tvrtkom Projekt Poreč d.o.o.. Projekt predviđa proširenje groblja, novu mrtvačnicu i parkiralište. Obavljeno je geotehničko ispitivanje, geodetske podloge, parcelacijski elaborati za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa, te je ishođena lokacijska dozvola. Dana 18.10.2005. godine donesen je Zaključak Gradskog Poglavarstva kojim se prihvaća Prijedlog Ugovora o prijenosu poslova i sredstava za proširenje groblja u Novoj Vasi između Grada Poreča i Usluge Poreč do.o. Poreč. Isti nije potpisan jer nisu u potpunosti riješeni imovinsko pravni odnosi.

Tijekom redovnog obilaska svih groblja od strane djelatnika Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Poreča, uočene su i predložene mjere za poboljšanje održavanja objekata u sklopu groblja i okoliša groblja. Na iste je predstavnicima Uprave groblja ukazano, pa se isti redovito i otklanjaju.

Dokumenti