NaslovnaVijestiJavna prezentacija u sklopu javne rasprave

Javna prezentacija u sklopu javne rasprave

 

Projekt Poreč ulazi u fazu javne rasprave i javnog uvida sa aspekta utjecaja na okoliš. Naime. Studije utjecaja na okoliš sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za aglomeracije Lanterna, Poreč jug, Poreč sjever i Vrsar su zgotovljene i spremne za javnu prezentaciju. Objedinjena javna prezentacija za sva četiri sustava pod pokroviteljstvom MZOPU i koordinacijom Istarske županije, održati će se u Velikoj vijećnici Grada Poreča u srijedu, 22.12.2010. godine, sa početkom u 17:00 sati.

 

Javna prezentacija je dio postupka procjene utjecaja na okoliš za gore navedene zahvate u sklopu javne rasprave (tekst  u prilogu) koja je objavljena od strane Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije, na temelju članka 137. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 110/07) te odredbe članka 16. stavka 1., 3. i 4., članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08 i 67/09). 

Tekst javne rasprave

http://www.mzopu.hr/default.aspx?ID=9818

Uprava društva

 

Dokumenti