NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaJAVNA TRIBINA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

JAVNA TRIBINA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

| Novosti RJ Čistoća

U petak 10. svibnja 2019. godine, u prostorijama Općinske vijećnice u Lovreču, Gradski trg 4, s početkom u 19 sati, održat će se javna tribina o održivom gospodarenju otpadom u sklopu „Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“.

Posjetitelji će dobiti informacije o gospodarenju otpadom, zakonodavnom okviru, obvezama JLS, građevinama za gospodarenje otpadom te načinima gospodarenja otpadom s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje otpada, kompostiranje i ponovnu upotrebu predmeta.

Pozivnicu na javnu tribinu možete preuzeti u nastavku

Pozivnica

Tribine

Usluga Poreč d.o.o.