NaslovnaVijestiJavno izlaganje prijedloga idejnog rješenja “Proširenja groblja u Poreču”

Javno izlaganje prijedloga idejnog rješenja “Proširenja groblja u Poreču”

Temeljem ukazane potrebe objavljuje se: JAVNO IZLAGANJE PRIJEDLOGA IDEJNOG RJEŠENJA "PROŠIRENJA GROBLJA U POREČU"

Temeljem ukazane potrebe objavljuje se: JAVNO IZLAGANJE PRIJEDLOGA IDEJNOG RJEŠENJA “PROŠIRENJA GROBLJA U POREČU”

  1. Javno izlaganje prijedloga Idejnog rješenja „Proširenja groblja u Poreču” provest će se od 07. studenog do 21. studenog 2012. godine.
  2. Javni uvid u prijedlog Idejnog rješenja omogućava se u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča, Poreč, Obala M.Tita 5, i „Usluge Poreč” d.o.o Poreč – RJ pogrebne usluge – Karla Huguesa 20 (groblje Poreč), svakog radnog dana od 8 – 11 sati.
  3. Prijedlog Idejnog rješenja objavljuje se na web stranicama Grada Poreča i Usluge
  4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Idejnog rješenja mogu se, do dana zaključenja javnog izlaganja, podnositi – upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča, i „Usluge Poreč” d.o.o. Poreč- dostavom putem pošte na adresu Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Poreč, Obala M.Tita 5 ili „Usluga Poreč” d.o.o. Poreč Mlinska 1 Poreč.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Idejnog rješenja koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnom izlaganju.

Usluga Poreč d.o.o. i Grad Poreč

Dokumenti