NaslovnaVijestiJavno prikupljanje ponuda

Javno prikupljanje ponuda

za nabavu plastičnih vreća u 2005. godini
Upute za javno prikupljanje ponuda mogu se podignuti svakog radnog dana u Upravi Društva u Poreču, Mlinska 1, kod Dino Mates, tel: 429 232 ili 091 449 2666.
Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave oglasa u dnevnom listu

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti