NaslovnaVijestiKakvoća mora na plažama

Kakvoća mora na plažama

Tko je pravi zagađivač mora na području gradske luke?

             Na portalu Istarske županije, sukladno odredbama Uredbe o standardima kakvoće mora na morskim plažama (NN 33/96), čiji program provodi  Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, na stranicama: Kakvoća mora na plažama, objavljeni su podaci kakvoće mora mjereni 23. lipnja 2008. godine.

            Prema objavljenim podacima na porečkom priobalju primjećuje se da je more uglavnom visoke sanitarne kakvoće, izuzev Gradske plaže gdje je utvrđeno da je more umjereno onečišćeno.

Uvidom u knjigu evidencije kontrole sustava javne odvodnje Grada Poreča ustanovljeno je da na objektima i postrojenjima sustava javne odvodnje «Poreč jug» i to: CS 1 – Novo naselje, CS Gradska plaža, CS Marina Poreč, CS Sud Poreč, nije bilo nedostataka u radu to jest nije bilo nikakvog mogućeg nekontroliranog izlijevanja otpadnih voda putem havarijskih ispusta u more.

 Odgovorno odbijamo svaku mogućnost onečišćenja mora zbog kvara na sustavu javne odvodnje otpadnih voda «Poreč jug».

Moramo napomenuti da se svake godine iz spomenutih izvješća vidi da se slična manja zagađenja vode dešavaju početkom i tijekom ljetne sezone na istoj lokaciji pred ulazak u Porečku luku ali se mogući zagađivači još od nadležnih nisu locirali. 

Uprava Društva

Dokumenti