NaslovnaVijestiKanalizacijski kolektor Vinarski podrum – Košambra

Kanalizacijski kolektor Vinarski podrum – Košambra

Izvještaj o tijeku radova na izgradnji kolektora

U tijeku su radovi na izgradnji kolektora za odvodnju otpadnih voda Košambra – Vinarski podrum u sklopu budućeg uređaja za prihvat i obradu sadržaja septičkih jama i dehidraciju mulja na odlagalištu “Košambra” u Poreču.

Do sada je izvedena dionica od odlagališta otpada Košambra do servisne zone “Žatika” i od porečkog potoka do nogometnog igrališta.
U tijeku je izvođenje dionice od mosta porečkog potoka na križanju cesta do CS Vinarski podrum, neposredno do građevine Hypo banke.

Za potrebe polaganja cijevi u prometnicu, Vukovarska ulica bila je zatvorena u razdoblju od 13.01.2006 do 15.01.2006 godine, prema uvjetima suglasnosti za prekop javne površine. Od strane izvođača radova Tegra d.d. iz Čakovca, sve nadležne institucije bile su upoznate sa zatvaranjem javne prometnice.

Dovršetak radova na izgradnji kolektora za odvodnju otpadnih voda predviđa se do 28.ožujka 2006 godine.

Uprava Društva

Dokumenti