NaslovnaVijestiKANALIZACIJSKI SUSTAV SVETI LOVREČ

KANALIZACIJSKI SUSTAV SVETI LOVREČ

U sklopu proslave Lovrečeve 2008. godine na današnji dan 08.08.2008 .godine  sa početkom u 17,30 sati,  pustiti će se u pogon dio izgrađenog kanalizacijskog sustava  i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Sv. Lovreč.

 

 

INFORMACIJE  O  MBR UREĐAJU

 

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je membranski uređaj za 400 ekvivalent stanovnika koji sadrži mehaničko pročišćavanje, biološko pročišćavanje i pročišćavanje otpadne vode od bakterija, što omogućava ponovnu upotrebu vode.

Uređaj je moderan, takoreći bez otpada jer se pročišćena otpadna voda može koristiti za zalijevanje parkovnih i igrališnih površina, naravno i poljoprivrednih, a preostali mulj se kompaktira i uvrećava i koristi kao kompost.

U današnje vrijeme je vrlo bitno voditi računa o prirodi i okolišu i uravnoteženosti prirodnih procesa koji su potrebni kako bi se osigurali temeljni uvjeti života. Ljudska djelatnost proizvodi velike količine otpada kojima se onečišćuje priroda. Ako želimo održiv razvoj, racionalno gospodarenje prirodnim resursima i održati ekološku ravnotežu, nužna je promjena svijesti i savjesti svakoga od nas kad je u pitanju gospodarenje otpadom.

Ovdje primijenjena tehnologija to i omogućuje. Uređaj u radu koristi prirodne procese, a u manjim vremenskim i prostornim gabaritima. Izlazna pročišćena voda takve je kvalitete da se može ponovno uporabiti kao tehnološka bez ikakvih dodatnih tretmana (npr. zalijevanje…). Količine viška mulja, koji se stvara tijekom procesa obrade, su malene, a sam mulj također više nije otpad nego se može koristiti kao poboljšivač tla. Dakle, zatvoren je krug u kojem se otpadna voda i mulj mogu ponovno nakon pročišćavanja uporabiti (Total Wastewater Management).

Vođenje uređaja je potpuno automatizirano, odnosno uređaj radi bez stalne ljudske posade. Upravljački sustav generira sms poruke kada se dogode promjene odabranih parametara procesa. Upravljanje je daljinsko ili lokalno.

Ova je tehnologija odabrana iz još jednog razloga. Naime klasične tehnologije pročišćavanja otpadnih voda ne mogu učinkovito dovoljno brzo pratiti nagle promjene biološkog opterećenja. MBR tehnologija svojom fleksibilnošću i prilagodljivošću osigurava primjenljivost i učinkovitost tokom cijele godine.

 Ugovoreno:                                             2.456.157,98 kn

Okončana situacija na:                         2.529.794,16 kn

Sufinanciranje od strane Hrvatskih voda:             958.000,00 kn

Projektant:       FLUMING EKO d.o.o. Rijeka

Izvoditelj:        ALMES d.o.o. Rijeka

Nadzor:           UČKA KONZALTING d.o.o. Pazin

                        glavni nadzorni inženjer: Milan Krajcar, dipl.ing.građ.

 

 

II         O KANALIZACIJSKOM SUSTAVU

 

Projektant:       FLUMING d.o.o. Rijeka

Izvoditelj:         GEOKOP TRADE d.o.o. Bale

Nadzor:           UČKA KONZALTING d.o.o. Pazin

Ugovoreno: – prva faza                                                           1.179.795,53 kn

Okončana situacija prve faze na:                                              1.468.825,68 kn

Vrijednost radova na državnoj cesti:                                          298.331,22 kn

Ostali troškovi (energetski priključak, rješavanje imovinskih odnosa, troškovi geodeta i dr.)             204.460,41 kn

                 Ukupni troškovi investicije do sada iznose          4.501.411,00 kn

Ugrađeno 2.254 m cijevi

Ugrađeno 30 priključaka

Ugrađeno 51 okno (šaht)

Ugrađeno 1.275 m tlačne cijevi za zalijevanje nogometnog igrališta i parkovnih površina OŠ Joakima Rakovca – prekoračenje: 24,5%

 

Ovim investicijskim zahvatom stvorene su pretpostavke da se, uz prethodno reguliranje financijskih obveza i po izgradnji vlastitih priključaka, priključi na sustav odvodnje 31 stambena jedinica te Osnovna škola Joakima Rakovca.

 

Uprava Društva

 

Dokumenti