NaslovnaVijestiKaštelir – Labinci: Održana je zajednička tematska sjednica Poglavarastva i Općinskog vijeća na temu razvojnih projekata

Kaštelir – Labinci: Održana je zajednička tematska sjednica Poglavarastva i Općinskog vijeća na temu razvojnih projekata

Dana 31.05.2007.g. održana je zajednička tematska sjednica Poglavarstva i Općinskog vijeća sa ciljem upoznavanja sa razvojnim projektima Poreštine koji se odnose na sanaciju odlagališta otpada Košambra i koncepciju obrade otpadnih voda.
Prezentaciju navedenih projekata izvršili su predstavnici komunalnog poduzeća Usluga Poreč. Nakon izvršene prezentacije i postavljenih pitanja od strane članova Poglavarstva i Općinskog vijeća, donešeni su zajednički zaključci:

1. Prihvaća se koncepcija sustava obrade i odvodnje otpadnih voda koja bazira na 4 samostalna sustava odvodnje

2. Prihvaća se II. stupanj pročišćavanja otpadnih voda na postojećim lokalitetima uređaja. Mikrolokacija postojećih lokaliteta bit će predmet kvalitetne analize i biti će definirana naknadno projektom.
Izlazni produkt bila bi voda za zalijevanje zelenih površina, navodnjavanje poljoprivrednih kultura i ostalih vidova korištenja tehnološke vode

3. Zadužuje se komunalno poduzeće Usluga da u suradnji sa gradskim tijelima izradi idejno rješenje obrade otpadnih voda za naselja u zaleđu

4. Zadužuje se Usluga da pokrene inicijativu prema Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i vodopreivredu Istraske županije za izradu projektne dokumentacije u sklopu Projekta navodnjavanja Istarske županije

5. Uskladiti koncept sustava odvodnje i obrade otpadnih voda i prostorno plansku dokumentaciju Općine Kaštelir – Labinci.

Uprava društva

Dokumenti