NaslovnaVijestiKORISNICIMA USLUGA ODVOZA KUĆNOG OTPADA

KORISNICIMA USLUGA ODVOZA KUĆNOG OTPADA

Zagrebačka ulica,
Ulica Istarskog razvoda,
Kandlerova ulica,
Ulica Bože Milanovića,
Trg Joakima Rakovca
Prenosimo obavijest Odsjeka za upravno administrativne poslove Upravnog odjela za komunalni sustav

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ
Upravni odjel za komunalni sustav
Odsjek za upravno administrativne poslove
Klasa: 363-01/08-01/13
Broj: 2167/01-05-08-1
Poreč, 08. veljače 2008. godine

PREDMET: Smještaj i držanje kanti za kućni otpad
– obavijest, dostavlja se

Poštovani sugrađani!

Obzirom na neprimjeren smještaj, odnosno držanje kanti za otpad u vašoj ulici, odnosno kućnom ulazu dužni smo vas upozoriti na slijedeće:

Odlukom o komunalnom redu (“Službeni glasnik Grada Poreča”, broj 5/03) propisani su uvjeti smještaja odnosno držanja kanti za otpad na području Grada Poreča. Ovom prigodom želimo vas upozoriti na slijedeće odredbe:

Članak 79. stavak 3. i 4.:
“Mjesto za smještaj posuda za kućni otpad određuje Komunalna služba, uz pribavljanje potrebne suglasnosti gradskog upravnog tijela nadležnog za poslove prostornog planiranja i zaštitu okoliša.”

“Posude za odlaganje kućnog otpada postavljaju se na posebno određena mjesta, koja obilježava Komunalna služba.”

Članak 80. stavak 1., 2. i 4.:
“Posude za odlaganje kućnog otpada moraju se smjestiti na način da:
– ne smetaju i ne ugrožavaju sigurnost javnog prometa vozila i pješaka,
– su dostupne posebnom vozilu koje odvozi otpad.”

U područjima koja su nepristupačna za prolaz posebnih vozila koja odvoze otpad, korisnici usluga dužni su nositi i odlagati otpad u najbližu posudu, bez obzira na udaljenost.
Korisnik usluge dužan je poštivati naputke Komunalne službe vezano za prikupljanje, razvrstavanje i odvoz otpada.

U odnosu na navedeno cijenimo da je smještaj i držanje kanti za otpad (Zagrebačka ulica, Istarskog razvoda, Kandlerova i Bože Milanovića te Trg Joakima Rakovca) u nesuglasju s odredbama narečene Odluke. Stoga, pozivamo vas da smještaj i držanje kanti za otpad usuglasite prema naputku Komunalne službe. U roku od osam dana pratiti ćemo stanje i u slučaju postupanja suprotno naputku osigurati ćemo prikupljanje otpada na narednom najbližem mjestu, o čemu ćemo vas obavijestiti.

S poštovanjem,

Voditelj Odsjeka
Franko Buda

Dostaviti:
1. Usluga Poreč d.o.o., Mlinska 1
2. Arhiva, ovdje

Dokumenti