NaslovnaVijestiKOŠAMBRA – Stanje radova na odlagalištu otpada

KOŠAMBRA – Stanje radova na odlagalištu otpada

Radovi na sanaciji odlagališta otpada Košambra odvijaju se u skladu sa zacrtanim planovima, uz konstataciju da zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi nešto kasne, no prema mišljenju odgovornih izvođača radova i nadzornog inženjera, ne bi trebali znatno pomaknuti cjelokupne rokove dovršetka. Radovi obuhvaćaju, osim izrade nove plohe, sanaciju stare plohe na kojoj se još uvijek odlaže komunalni otpad.
– Veći dio radova se odvija na novim plohama odlagališta na način da se na pripremljene zemljane podloge i izvedene bazene polažu brtveni materijali (GCL i PEHD folije), a radove izvodi kooperant glavnog izvođača „NIVAL“ d.o.o. Sarajevo.
– uz obodni nasip između nove i postojeće stare plohe položena je PEHD cijev odvodnje procijednih voda.
– dovršena je izrada betonskog kanala oborinske vode na zapadnom dijelu nove plohe.
– vrše se radovi na krčenju grmlja i drugog raslinja te priprema teren za izvedbu ograde oko odlagališta.
– usitnjena je velika gomila raznog drvenog otpada i madraca te je isti propisno zbrinut.
– izvode se radovi na drobljenju dovezenog kamena (oko 50.000 m3) koji će poslužiti za izvedbu drenažnog sloja nove plohe.
– vrši se georadarsko snimanje terena i bušenje dva upojna bunara za odvodnju oborinskih voda.

Po službenoj izjavi nadzornog inženjera, kvaliteta izvedenih radova je u skladu sa ugovorenim.

Uprava Društva

Dokumenti