NaslovnaVijestiKošambra: Svečano obilježen završetak radova na objektu

Košambra: Svečano obilježen završetak radova na objektu

Izgrađeni uređaj za obradu sadržaja iz septičkih sabirnica po svojoj opremljenosti i tehnologiji jedinstveni je u Hrvatskoj.
Kroz nekoliko kratkih crtica o uređaju:

Investitor: USLUGA POREČ d.o.o.

Projekt izradio: FLUMING – EKO d.o.o. Rijeka
– glavni projektant: Antonija Matić, dipl.ing.građ.
– tehnolog: dr.sc. Edhem Salihović

Elektro – projekt izradio: VM – INŽENJERING d.o.o. Rijeka
– projektant: Miljenko Vukušić, dipl.ing.el.

Izvoditelj: TEHNOMEHANIKA d.o.o. Rijeka
– direktor: Ranko Jelovica, dipl.ing.el.

Kooperant građevinskih radova: Modula d.o.o. Matulji

Ugovoreni iznos bez PDV-a: 4.148.451,39 kn
Ugovoreni iznos sa PDV-om: 5.061.110,00 kn

Za potrebe UREĐAJA i SANACIJE PROŠIRENJA ODLAGALIŠTA izgrađen je visokonaponski priključak i trafostanica.
Investitor: USLUGA POREČ d.o.o.
Izvoditelj: HEP, Elektroistra Pula, Pogon Poreč
Ugovoreni iznos bez PDV-a: 550.641,00 kn
Ugovoreni iznos sa PDV-om: 671.782,02 kn

FINANCIRANJE: Proračun Grada Poreča, namjenska sredstva za izgradnju objekta otpadnih voda.
SUFINANCIRANJE: Hrvatske vode Zagreb
– za uređaj: 1.200.000,00 kn
– za energetiku: 172.650,00 kn
_____________________________
Ukupno HV: 1.372.650,00 kn

NAMJENA OBJEKTA: Prihvat i obrada otpadnih voda iz septičkih jama

– do sada su se otpadne vode upuštale direktno u kanalizacijski sustav bez prethodnog pročišćavanja što nije u skladu sa zakonskim propisima,
– u novom objektu dnevnog kapaciteta 240 m³ / dan (dvije smjene) vršiti će se obrada otpadne vode, obrada mulja i obrada zraka,
– objekat može primiti od 16 do 20 tura dnevno ili cca 1 turu na sat u ovisnosti o opterečenosti otpadne vode,
– u ovoj fazi izgrađenosti vršiti će se kemijska obrada otpadne vode, cjelokupna obrada mulja i I. faza obrade zraka,
– u konačnosti vršiti će se i elektro-obrada otpadne vode, cjelokupna obrada mulja i cjelokupna obrada zraka kada će uređaj biti u mogućnosti pročistiti i najopterećeniju otpadnu vodu na nivo komunalne otpadne vode
– za opremanje II. faze sa elektro-obradom potrebno je osigurati cca 1.000.000,00 kn,
– izgrađeni uređaj po svojoj opremljenosti i tehnologiji jedinstveni je u Hrvatskoj, pa u tom smislu očekujemo posjete kolega komunalaca,
– stvoreni su uvjeti za prihvat sadržaja septičkih jama Grada Poreča i ostalih općina Poreštine,
– Usluga Poreč d.o.o. sa svojim kooperantima tehnički je spremna odraditi taj posao,
– izgrađeni uređaj predstavlja značajni ekološki projekt za Poreštinu
– potrebno je izgraditi svijest građana za korištenje ovog uređaja, a lokalna samouprava svojim odlukama o zaštiti okoliša usmjeriti građane na korištenje organiziranog sakupljanja i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama.

Uprava društva

Dokumenti