NaslovnaVijestiNovosti RJ MarinaU Marini Poreč započela sanacija dotrajalih molova

U Marini Poreč započela sanacija dotrajalih molova

| Novosti RJ Marina

Usluga Poreč d.o.o. nakon rekonstrukcije zgrade Marine Poreč započela je sa sanacijom dotrajalih molova. Društvo sukladno svom financijskom planu i programu, započelo je s realizacijom predmetnog projekta s ciljem podizanja kvalitete usluge te kako bi nautičari od brojnih marina na Jadranu izabrali upravu našu marinu, a dosadašnje korisnike vozova i dalje zadržali.

Sanirati će se  dva  mola u površini od 370 m2, koja su izgrađena prije tridesetak godina i popločena betonskih pločama te koja su zbog svoje dotrajalosti postala i potencijalna opasnost za korisnike marine.

Investitor radova Usluga Poreč d.o.o. u ovu investiciju ulaže 400.000,00 kuna.

Ovom investicijom izvesti će se građevinsko obrtnički radovi te vodo i elektroinstalaterski radovi.

U sklopu građevinsko obrtničkih radova izvršiti će se uklanjane hodnog dijela molova te će se isti obložiti visokokvalitetnim WPC kompozitnim drvom. Sanirati će se bočni dijelovi molova na način da će se isti očistiti, loši dijelovi odštemati te će se sve presvući reparaturnim mortom otpornim na sol. Svi ugrađeni materijali certificirani su da podnose utjecaj soli na njih.

Na molove se stavljaju nove pločice za oznakom broja veza te desetak novih inoks bitvi za privez.

U sastavu vodoinstalaterskih i elektro radova ugraditi će se novih 8 kombiniranih ormarića koji zadovoljavaju najviše standarde za potrebe marina.

Zamijeniti će se dotrajale vodnoinstalacijske cijevi te elektrokablovi.

Isto tako će se u energetskim kanalima u sklopu molova sve instalacije pričvrstiti inox obujmicama čime će se izbjeći oštećenja elektro-kablova i vodovodnih cijevi na duži vremenski period.

U sve postojeće kombinirane elektro-ormariće koji do sada  nisu imali tu mogućnost dograditi će se sustav koji će vlasnicima plovila omogućiti priključak na satelitske TV programe.

Za predmetne radove proveden je postupak nabave u kojem su izabrani najpovoljniji izvođači radova.

Ulaganjem u sanaciju molova značajno će se podići kvaliteta usluge te estetski izgled same marine.

Radovi na sanaciji molova prema ugovorenim rokovima trebaju se okončati do kraja ove godine.

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti