NaslovnaVijestiMJERE ORGANIZACIJE POSLOVANJA RADI PREVENCIJE ŠIRENJA ZARAZE KORONAVIRUSOM COVID-19

MJERE ORGANIZACIJE POSLOVANJA RADI PREVENCIJE ŠIRENJA ZARAZE KORONAVIRUSOM COVID-19

Nastavno na Odluku o stavljanju van snage Odluke Vlade Republike Hrvatske o organizaciji rada i tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19, a temeljem Odluke o smjernicama rada u upravnim tijelima Grada Poreča – Parenzo, sve sukladno naputcima i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, trgovačka društva Usluga Poreč d.o.o. i Odvodnja Poreč d.o.o. od 13. svibnja 2020. godine uvode slijedeće mjere organizacije rada: 1. Rad sa strankama u Upravi Društva na adresi Mlinska 1, uredu Uprave groblja na adresi Karla Huguesa 20 i u Uredu za korisnike usluga na adresi Mlinska 1, obavljati će se isključivo uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem, pod uvjetom da zahtjev stranke nije moguće riješit bez prisutnosti iste.

USLUGA POREČ D.O.O. 

E-mail: usluga@usluga.hr

Telefaks: 052/451-050

Telefon: 052/429-221

  • Usluge postupanja sa otpadom – 052/429-244 i 052/429-239
  • Reklamacije, prigovori i upiti po pitanju postupanja sa otpadom – 052/555-724
  • Usluge parkiranja – 052/429-238
  • Pogrebne i pogrebničke usluge – 052/428-440

 

ODVODNJA POREČ D.O.O.

E-mail: info@odvodnjaporec.hr

Telefaks: 075/805-698

Telefon:

  • Usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih jama – 052/431-003
  • Hitne intervencije, odčepljenja – 099/534-0372

 

Kako bi se omogućio rad sa strankama, prostori za rad i primanje stranaka prilagođeni su sukladno preporukama nacionalnog stožera civilne zaštite te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Uz obveznu prethodnu najavu dolaska te kontrolu ulaska, za sve stranke i treće osobe obvezna je dezinfekcija ruku prilikom ulaska / izlaska iz prostora Društva kao i nošenje zaštitne maske za lice uz pridržavanje svih ostalih preporučenih epidemioloških mjera.

Pozivamo sve stranke da potrebnu poslovnu komunikaciju sa Društvima obavljaju i dalje putem elektroničke pošte, telefaksa i telefona i to putem prednje navedenih kontakata.

Molimo građane za razumijevanje i suradnju kako bismo zajedničkim trudom minimalizirali opasnosti koje uzrokuje epidemija ove bolesti.

 

Usluga Poreč d.o.o.                                                                                                   Odvodnja Poreč d.o.o.

 

 

Dokumenti