NaslovnaVijestiMJERE SMANJENJA RIZIKA ŠIRENJA ZARAZE KORONAVIRUSOM COVID-19

MJERE SMANJENJA RIZIKA ŠIRENJA ZARAZE KORONAVIRUSOM COVID-19

S ciljem prevencije epidemijskog širenja koronavirusa COVID-19, sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Istarske županije i Grada Poreča – Parenzo , trgovačka društva Usluga Poreč d.o.o. i Odvodnja Poreč d.o.o. do 14. travnja 2020. godine uvode slijedeće mjere zaštite:

  1. Ograničava se rad sa strankama u Upravi Društva na adresi Mlinska 1, uredu Uprave groblja na adresi Karla Huguesa 20 i u Uredu za korisnike usluga na adresi Mlinska 1.

Poslovna komunikacija stranaka sa Društvima odvijati će se isključivo putem elektroničke pošte, telefaksa i telefona i to putem slijedećih kontakata:

USLUGA POREČ D.O.O.

E-mail: usluga@usluga.hr

Telefaks: 052/451-050

Telefon:

  • Usluge postupanja sa otpadom – 052/429-244 i 052/429-239
  • Reklamacije, prigovori i upiti po pitanju postupanja sa otpadom – 052/555-724
  • Usluge parkiranja – 052/429-238
  • Pogrebne i pogrebničke usluge – 052/428-440

 

ODVODNJA POREČ D.O.O.

E-mail: info@odvodnjaporec.hr

Telefaks: 075/805-698

Telefon:

  • Intervencije i usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih jama – 052/431-003

 

 

  1. Uvode se posebne mjere koje će biti na snazi prilikom posljednjih ispraćaja pokojnika na gradskom groblju Poreč te mjesnim grobljima Nova Vas, Žbandaj, Fuškulin i Baderna, kojima upravlja Usluga Poreč d.o.o.. Pogrebi i ispraćaji održavati će se u krugu obitelji.

 

 

Molimo građane za razumijevanje i suradnju kako bismo zajedničkim trudom minimalizirali opasnosti koje uzrokuje epidemija ove bolesti.

 

Usluga Poreč d.o.o.                                                                                                                    Odvodnja Poreč d.o.o.

 

Dokumenti