NaslovnaVijestiMore u Istri visoke sanitarne kakvoće

More u Istri visoke sanitarne kakvoće

Ni u jednom uzorku nije zabilježeno onečišćenje.
U razdoblju od 3. do 10. rujna 2007. godine, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, sukladno Uredbi o standardima kakvoće mora na morskim plažama (NN br.33/96) i Ugovoru o provedbi programa praćenja kakvoće mora na području Istarske županije, proveo X ili zadnje redovno uzorkovanje mora na području Istarske županije u ovoj godini.
Ukupno je uzorkovano 202 uzorka mora na plažama od Savudrije do Rapca.
Na osnovu rezultata sadržaja bakterija fekalnog zagađenja (ukupnih koliforma (TC), fekalnih koliforma (FC) i fekalnih streptokoka (FS)) i usporedbom dobivenih vrijednosti sa standardima propisanim Uredbom, standardima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i smjernicama za kakvoću mora za kupanje Programa za zaštitu okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP) ocjena pojedinačnog uzorka je slijedeća:

– na 168 mjernih mjesta ili u 83,17% uzoraka je zabilježena visoka sanitarna kakvoća mora ili more I vrste;

– na 34 mjernih mjesta ili u 16,83% uzoraka je more bilo pogodno za kupanje, sport i rekreaciju ili more II vrste.

Najviše uzoraka u kojima je zabilježena II vrsta mora uzorkovano je na području bivše općine Rovinj (Rovinj, Bale) dok je najbolja sanitarna kakvoća mora zabilježena na području bivše općine Umag (Buje, Umag, Novigrad, Brtonigla).

U niti jednom uzorku mora nije zabilježeno onečišćenje ili zagađenje mora odnosno more III i IV vrste. Tijekom uzorkovanja temperatura mora se kretala između 19,4°C i 24,5°C.

Informacije o pojedinačnim rezultatima ispitivanja, kao i godišnjim ocjenama za prethodne godine, mogu se pogledati na web stranicama Zavoda – www.zzjziž.hr i Istarske županije – www.istra-istria.hr.

Informaciju izradio:

Odsjek zaštite okoliša

Dokumenti