NaslovnaVijestiNAČELNICI OPĆINA POREŠTINE POTPISALI UGOVOR S USLUGOM

NAČELNICI OPĆINA POREŠTINE POTPISALI UGOVOR S USLUGOM

Financiranje saniranja Košambre i obnove voznog parka.

Piše Sniježana Matejčić

Glas Istre, 14.111.2005.godine
Krajem prošlog tjedna načelnici pet općina Poreštine potpisali su s porečkim komunalcem Uslugom ugovor o financiranju saniranja odlagališta otpada Košambra i obnove voznog parka za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada, čime je zapravo formaliziran postupak koji se provodi od početka ove godine.
Tim ugovorom općine su Usluzi, koja je na njihovom području zadužena za održavanje čistoće, i formalno ustupile obračunavanje te naplatu odvoza smeća po dosadašnjem cjeniku. Jednom mjesečno Usluga će na račune općina polagati taj novac, a takav je ugovor već potpisan s Gradom Porečom. Okolne općine uz to do danas u svojim vijećima nisu provele ni proceduru o sufinanciranju projekta obnove Košambre, kojom upravlja poduzeće Adriaplus.
Sanacija Košambre i obnova voznog parka moraju se financirati iz lokalnih proračuna pa je još prošle godine povećana naknada za postupanje s otpadom. Tu naknadu i dosad je obračunavala i naplaćivala Usluga, no budući da je ugovor dosad potpisala tek s Gradom, dio novca vraćala je u porečki proračun, a ne i u proračune okolnih općina. Ta su sredstva ostala na računu porečkog komunalca, koji će ih sada vratiti, da bi se potom usmjerila manjim dijelom natrag Usluzi, za obnovu voznog parka, a većim dijelom Adriaplusu za saniranje odlagališta.

S. M.

Dokumenti