NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaNajčešća pitanja i odgovori

Najčešća pitanja i odgovori

| Novosti RJ Čistoća

Slijedom primjene nove Odluke o cjeniku javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na kućne adrese naših korisnika dostavljene su Izjave o načinu korištenja javne usluge, a slijedom čega su uslijedila brojna pitanja.

Na stranici Usluge Poreč d.o.o. u izborniku „NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI“ objavljujemo najčešće postavljena pitanja i pripadajuće odgovore.

I dalje se sve informacije mogu dobiti na navedene kontakte:
Fizičke osobe – 052/429-244 / mail: kucanstva@usluga.hr
Gospodarski subjekti – 052/429230 / mail:gospodarski.subjekti@usluga.hr

Novo postavljenja pitanja i odgovori redovito će se objavljivati na web stranicama.

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti