NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaNASTAVAK PODJELE SPREMNIKA

NASTAVAK PODJELE SPREMNIKA

| Novosti RJ Čistoća

Nastavlja se podjela individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje papira i kartona, te plastične i staklene ambalaže za vanjske naselja Grada Poreča. Od ponedjeljka 25.10.2021.g. podjela spremnika vršit će se na dogovorenim punktevima u određenim naseljima.

Preuzimanje spremnika za pojedina naselja vrši se prema sljedećem planu:

 

VRIJEME PODJELE

 

09:00h – 16:00h

 

DATUM

PODJELE

 

25. i 26. 10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10.
 

MJESTO PODJELE

VELI MAJ polivalentno igralište u ulici Pošeš ST.VERGOTINI  kod dječjeg igrališta VRANIĆI polivalentno igralište (Grožnjanska ul.) MUGEBA  polivalentno igralište FUŠKULIN  društveni dom
 

 

NASELJA

Veli i Mali Maj, Saladinka,

St. Benuška

St. Vergotini Gulići, Vranići Mugeba, St. Bečić Fuškulin, Jasenovica, Čuši, Litari

 

Mole se svi korisnici sa navedenih područja da dođu na dogovorenu lokaciju u naznačeno vrijeme i preuzmu svoje spremnike.

Za sve korisnike osiguran je po jedan plavi i žuti spremnik te set vrećica za staklo,  a prilikom preuzimanja potrebno je potpisati zapisnik o preuzimanju spremnika.

Budući će se nakon podjele individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje otpada, postojeći zeleni otoci postavljeni na javnim površinama ukloniti, izuzetno je bitno da svi korisnici preuzmu svoje spremnike.

Ukoliko netko nije u mogućnosti preuzeti svoje spremnike u naznačenim vremenima, iste spremnike može preuzeti na reciklažnom dvorištu Košambra od ponedjeljka do petka od 07.00 do 16.00h.

Posebno ističemo, korisnici koji koriste zajedničke spremnike za miješani komunalni otpad NE TREBAJU doći na preuzimanje spremnika na navedenim lokacijama već će istima spremnici biti dostavljeni od strane djelatnika Usluge Poreč d.o.o. i to odmah u slijedećim danima po završetku podjele na organiziranim lokacijama.

Korisnici koji koriste kartice za odlaganje otpada, ne preuzimaju spremnike za selektivni otpad.

Prilikom preuzimanja spremnika korisnicima će se dodijeliti i plan odvoza za selektivni otpad.

Postojeće spremnike za papir djelatnici Usluge Poreč pokupit će u dane odvoza.

Dodjela spremnika vršit će se uz poštivanje svih epidemioloških mjera te ovim putem molimo sve korisnike na pridržavanje istih.

U slučaju kiše, dodjela se odgađa za slijedeći radni dan.

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti