NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaNASTAVAK PROVOĐENJA INFORMATIVNO OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI U GOSPODARENJU OTPADOM

NASTAVAK PROVOĐENJA INFORMATIVNO OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI U GOSPODARENJU OTPADOM

| Novosti RJ Čistoća

„Razvrstaj – Ne odustaj!“ te „Kad se odvaja smeće raste drvo sreće“ programi su koje Usluga Poreč d.o.o. u suradnji s Gradom Porečom – Parenzo te općinama Tar-Vabriga, Vrsar, Funtana, Sveti Lovreč, Vižinada, Višnjan i Kaštelir-Labinci, provodi, a sve u cilju informiranja i educiranja građana o važnosti odvojenog sakupljanja otpada.

Programi se provode u okviru Programa izobrazno- informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te su sufinancirani sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Tijekom proteklih mjeseci u  općinama su održane za građane javne tribine dok su u školama održana likovna natjecanja, a sve na temu sprječavanja nastanka otpada, odvojenog prikupljanje otpada, ponovne uporabe predmeta i kompostiranja. Tako su građani dobili brojne korisne informacije, a djeca su kroz igru i zabavu na likovnim natjecanjima upotrebljavala otpad u izradi novih predmeta pri čemu su najbolji uradci bili nagrađeni prigodnim poklonima.

Za djecu porečkih škola u sportskoj dvorani Veli Jože upriličena je manifestacija obilježavanja Dana prirode, u  sklopu koje su održane  ekološke radionice ponovne upotrebe, recikliranja otpada i kompostiranja.

Tijekom rujna u dječjim vrtićima održane su i  kostimirane predstave „Recikloman spašava budućnosti“ te „Gospodar otpada“.

Programom su predviđeni i izrađeni edukativni letci koje su naši građani u proteklim mjesecima već i dobili. Tako smo učili kako spriječiti nastanak otpada ali i kako ponovno upotrijebiti otpad. U toku mjeseca listopada stiže novi ciklus letaka koji nas sada poučava kako reciklirati odnosno odvajati različite vrste otpada.

Više informacija o jednom i drugom projektu mogu se naći na Internet stranicama www.ukoraksprirodom.eu i www.projektotpad.eu .

Kako bi potaknuli građane na odbacivanje plastičnih vrećica ali i ostalih jednokratnih plastičnih proizvoda, Grad Poreč – Parenzo te sve Općine, zajedno sa Uslugom Poreč d.o.o. će svim građanima u Uredu za korisnike komunalnog društva dijeliti platnene vrećice. Jednokratna plastika velika je prijetnja okolišu te se već dugo vremena upozorava na važnost njenog pravilnog zbrinjavanja, ograničene proizvodnje, ali i potpune zabrane. Prirodu, okoliš te prirodne resurse čuvamo ako kupujemo stvari koje možemo više puta koristiti, razvrstavamo otpad za reciklažu, pravilno odlažemo opasni otpad, pa tako dalje.

Neka zdrave ekološke navike budu naša svakodnevnica.

 

Usluga Poreč d.o.o.

 

Dokumenti