NaslovnaVijestiNastavak radova na pretovarnoj stanici na odlagalištu otpada Košambra

Nastavak radova na pretovarnoj stanici na odlagalištu otpada Košambra

Gradnja pretovarne stanice na odlagalištu otpada Košambra se nastavlja. Radovi su intenzivirani kako bi se što prije privelo ovaj objekat konačnoj namjeni. Pretovarna stanica kao primarni dio integralnog sustava za gospodarenje otpadom je objekat gdje se vrši prihvat i privremeno odlaganje nesortiranog komunalnog otpada s naseljenog gravitirajućeg područja te pretovar u specijalne prikolice koje ga odvoze na konačnu obradu i zbrinjavanje u središnji županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun u Puli.

Pretovarna stanica na Košambri osmišljena je kao građevinski sklop u dvije razine čiju cjelinu čine  prilazna rampa, plato na stupovima i dvije hale.

Do sada su obavljeni pripremni radovi terena za prilaznu rampu platou, te odrađen je dio ceste koji vodi prema sadašnjem odlagalištu komunalnog otpada. Postavljeni su betonski elementi te su vidljivi gabariti impozantne konstrukcije na koju će doći plato pretovarne stanice gdje će kamioni vršiti iskrcaj komunalnog otpada.

Također u tijeku su radovi na pripremi podloge za kolnu vagu i mjesta gdje će se postaviti kontejner za zaposlenike i nadzor same pretovarne stanice.

Usluga Poreč

IMG_5702                IMG_5726

IMG_5724         IMG_5720

Dokumenti