NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaNASTAVLJA SE PODJELA KOMPOSTERA

NASTAVLJA SE PODJELA KOMPOSTERA

| Novosti RJ Čistoća

Danas, 09. prosinca započinje podjela kompostera onim korisnicima koji su se očitovali o kompostiranju biootpada u Izjavi o načinu korištenja javne usluge. Podjela kompostera vršiti će se na području Grada Poreč – Parenzo. Svi korisnici dobiti će komposter zapremnine 370 l u koji se odlaže biootpad kao primjerice sirovi ostaci od voća i povrća, lišće, uvelo cvijeće, pokošena trava, talog kave, talog čaja i slično.

Na području poreštine do danas  podijeljeno je već 700 komada kompostera zainteresiranim korisnicima.

Organski otpad čini oko 30% ukupne količine otpada. Kompostiranjem korisnici utječu na smanjenje ukupne količine otpada, a čime i na iznose svojih računa.

Treba naglasiti  da  je kompostiranje prirodni proces kojim omogućujemo povratak hranjivih tvari u tlo te se poboljšava struktura tla.

Kako kompostirati, što se smije, a što ne smije kompostirati te koje su prednosti kompostiranja otpada, biti će navedene u informativnom letku koje će Usluga Poreč dostaviti svim korisnicima uz slijedeće račune za javnu uslugu sakupljanja otpada.

Ovim putem, ističemo još jednom da Usluga Poreč ne vrši odvoz stvorenog komposta, već kompost ostaje korisnicima na korištenje prilikom sadnje ili gnojidbe travnjaka, povrtnjaka i voćnjaka.

Usluga Poreč d.o.o.

 

Dokumenti