NaslovnaVijestiNATJEČAJ – za dodjelu površine na Velikom gradskom parkiralištu

NATJEČAJ – za dodjelu površine na Velikom gradskom parkiralištu

Temeljem članka 9. Pravilnika o korištenju javnih površina ( Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo br. 3/13 ), raspisuje se: NATJEČAJ za dodjelu površine na Velikom gradskom parkiralištu

NATJEČAJ za dodjelu površine na Velikom gradskom parkiralištu

Ponude se u zatvorenoj koverti, dostavljaju poštom ili neposredno na adresu USLUGA
POREČ d.o.o. za komunalne poslove, Mlinska 1, Poreč, s naznakom : USLUGA POREČ
d.o.o. – “Ne otvaraj – ponuda na natječaj za dodjelu površine na Velikom gradskom
parkiralištu . „

Rok za podnošenje ponude do 22. srpanj 2013. godina do 15.00 sati.

DOKUMENTI