NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaNOVA AKTUALNA PITANJA PRI USPOSTAVI NOVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

NOVA AKTUALNA PITANJA PRI USPOSTAVI NOVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

| Novosti RJ Čistoća

Kako se u prijelaznom razdoblju obračunava cijena javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, što je prijelazno razdoblje i kada isto završava? Od 01. rujna 2018. g. u primjeni je novi cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (MKO) i biorazgradivog komunalnog otpada (BKO) te su temeljem istog na adrese korisnika dostavljeni računi za obračunsko razdoblje, i to za 9. i 10. te 11. i 12. mjesec. Cijena javne usluge sastoji se od fiksnog dijela (ovisno o volumenu zaduženog - ugovorenog spremnika) i varijabilnog dijela (ovisno o volumenu spremnika x broj pražnjenja spremnika). Upravo ovaj varijabilni dio odnosi se na obradu otpada u ŽCGO Kaštjun u zamjenu za dosadašnje odlaganje na odlagalištu Košambra.

Cilj novog sustava je da građani mogu direktno utjecati na svoje troškove odnosno cijenu na način da povećaju količinu izdvojenih korisnih sirovina – papira, plastike, metala i stakla, a istovremeno  smanje količinu miješanog komunalnog otpada te na taj način smanje varijabilni dio cijene javne usluge.

Uspostava novog sustava gospodarenja otpadom traži značajne financijske, tehničke i operativne aktivnosti a koje nije moguće u potpunosti provesti u tako kratkom razdoblju, pa je do uspostave cjelovitog sustava  uvedeno  prijelazno razdoblje u obračunu na način da se svim korisnicima u varijabilnom dijelu obračunavaju 4 odvoza otpada mjesečno (1 odvoz tjedno) , a što bi trebalo trajati do podjele čipiranih spremnika svim korisnicima.

Aktivnosti oko podjele čipiranih spremnika ali i ugradnje zajedničkih podzemnih spremnika gdje će građani dobiti odgovarajuće kartice, a sve kako bi se građanima mogao obračunavati varijabilni dio sukladno stvarno predanim količinama otpada, aktivno se provode posljednjih mjeseci. U onim  naseljima u kojima će se implementirati  novi sustav  započeti će se i sa novim realnim obračunom. Za područje Grada Poreča – Parenzo, obračun po stvarnim količinama predanog otpada  očekuje se od 01. travnja.

 

Zašto su računi za  11. i 12. mjesec  tek ožujku  stigli na adrese korisnika?

Novi sustav gospodarenja otpadom osim što zahtjeva uspostavu digitalnih evidencija svih korisnika, kao i uspostavu evidencija preuzetog komunalnog otpada, identifikaciju spremnika i niz drugih postupaka koje je potrebno digitalizirati, neophodna je i izmjena postojećeg računovodstvenog i informacijskog sustava koji može udovoljiti svim tim zahtjevima. Od početka 12. mjeseca prošle godine započelo se sa navedenim promjenama te se od tada radi na konstantnom prijenosu i usklađivanju podatka. Radi se o jako velikom obimu podataka i informacija koje je potrebno testirati i uskladiti te upravo iz tog razloga nije se  ranije krenulo sa slanjem računa dok u potpunosti nisu otklonjene sve tehničke neispravnosti, a podaci o korisnicima u potpunosti točni.

 

Kada možemo očekivati  slijedeće račune i kako će na njima biti obračunata cijena javne usluge odvoza miješanog komunalnog otpada?

Slijedeći računi koji izlaze odnose se na račune za domaćinstva i to za 1. i 2. mjesec ove godine i oni bi trebali stići na kućne adrese građana početkom travnja. Svim korisnicima i za ovo obračunsko razdoblje usluga odvoza će biti  obračunata na principu prijelaznog razdoblja odnosno 4 odvoza mjesečno. Tek na računima za obračunsko razdoblje ožujak i travanj pojedinim korisnicima biti će obračunat stvarno ispražnjeni volumen otpada.  Implementacijom novog sustav koji omogućuje stvarno mjerenje količine predanog  miješanog komunalnog otpada tako će se i za ta području započinjati sa realnim obračunom.

Tako će svi korisnici naselja Červar Porat dobiti  već za 3. i 4. mjesec račune prema novom stvarnom obračunu. U tom je naselju postavljeno 12 setova podzemnih spremnika sa ugrađenim otpadomjerima, građani su za korištenje istih  dobili svoje odgovarajuće kartice putem kojih se evidentira odlaganje otpada svakog pojedinog korisnika.

Podjela individualnih spremnika korisnicima na terenu  značajno napreduje, a u određenim gradskim naseljima postavljeni su podzemni spremnici isti kao u naselju Červar Porat, te  bi korisnici sa područja grada Poreča prve račune sa stvarnim obračunom mogli dobiti za mjesec travanj.

 

Što je poduzeto za nepropisno odlaganje smeća  na zelenim eko otocima ? Da li ima pomaka i da li se planiraju kazne za one korisnike za koje se utvrdi da tako nepropisno odlažu otpad?

Na terenu nailazimo na popriličan nered na eko otocima. Svakodnevnim obilascima vidljivo je da su spremnici za odvojeno sakupljanje otpada, a tu se misli na spremnike za otpadni papir, plastiku, metal i  staklo, puni svakojakog otpada ali nikako onoga koji bi se tamo trebao nalaziti, kao i  prostor oko njih koji je jednako tako onečišćen.

Uspostavljanjem novog sustava gospodarenja otpadom svim građanima se dodjeljuju vlastiti ili zajednički spremnici za sakupljanje miješanog komunalnog otpada, a uskoro i spremnici za odvojeno sakupljanje papira, kartona, plastike i metala.

Zeleni otoci koji se sada nalaze na javnim površinama predstavljaju mogućnost za sve građane, za odvojeno sakupljanje otpada, i  to sve dok ne stignu vlastiti spremnici, a kada je u planu njihovo uklanjanje.

Ovim putem molimo sve građane da otpad koji je namijenjen odlaganju na zelenim otocima uredno i odlože u spremnike. Nikako da u takve spremnike odlažu miješani komunalni otpad, glomazni otpad, zeleni otpad, građevinski otpad ili neku drugu vrstu otpada kojoj tu nije mjesto. Naravno, isto se odnosi i na prostor oko eko otoka, a sve kako se ne bi nastajala divlja odlagališta.

Ukoliko se radi o većoj količini odvojenog otpada koja se ne može odložiti na zelenim otocima, molimo građane da isti dostave na odlagalište Košambra u reciklažno dvorište ili pozivom na broj telefona 555 -728 a gdje će naši djelatnici takav otpad sakupiti putem velikog spremnika izravno iz svakog domaćinstva.

Za potrebe odlaganja zelenog otpada, pozivamo sve građane da isti sakupljaju u bio vrećama koje su dostupne u našem Uredu za korisnike ili da takvu vrstu otpada odlože na odlagalište Košambra, Garbina 10, Poreč.

Nepropisno odlaganje otpada na javnim površinama je kažnjivo prema Odluci o komunalnom redu Grada Poreča – Parenzo, kao i prema Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, pri čemu ovim putem apeliramo još jednom na sve građane na odgovorno postupanje sa otpadom, a sve kako ne bi bili prisiljeni pokrenuti adekvatne postupke sukladno  navedenim Odlukama.

 

Što naše građane u narednim mjesecima očekuje  po pitanju postupanja sa otpadom?

Nužno je  da svi korisnici dobiju svoje vlastite spremnike te zaduže svoje kartice za korištenje polupodzemnih i podzemnih  spremnika. Pozivamo sve građane sa područja grada Poreča, te općine Tar Vabriga i Općine Funtana da ukoliko nisu dobili svoje spremnike ili kartice da  se obrate djelatnicima Usluge Poreč u Ured za korisnike, Mlinska 1. Isto se odnosi i  na korisnike vikendaše s tih područja kojima u početnoj fazi nisu podijeljeni spremnici.

To je trenutačno svakako najbitnije s obzirom da se spremnici koji se nalaze na javnim površinama pomalo uklanjaju te neće imati gdje odlagati svoj otpad.

Ovaj tjedan započelo se i sa podjelom kompostera te pozivamo građane koji su se očitovali da žele kompostirati da preuzmu svoj komposter i na taj način odvojeno sakupljaju biootpad.

Bitno je napomenuti da će se u narednom razdoblju započeti značajnije provoditi informativno obrazovne aktivnosti o gospodarenju otpadom, te će na taj način svi građani moći dobiti sve informacije kako odvajati i reciklirati otpad kako smanjiti količine otpada ali kako  kompostirati ili ponovno upotrebljavati otpad.

Apeliramo na odgovorno postupamo s otpadom kako bi imali čist i zdrav okoliš, a ne da stvaramo dodatna mala odlagališta.

Sadržaj radio emisije od 22.03.2019. sa aktualnim temama možete preuzeti na linku u nastavku:

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti