NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaNOVA BROŠURA – POSTUPANJE S OTPADOM

NOVA BROŠURA – POSTUPANJE S OTPADOM

| Novosti RJ Čistoća

Obavještavamo sve naše korisnike da je izrađena nova info Brošura – POSTUPANJE S OTPADOM za 2021.godinu, a ista se u elektroničkom obliku može preuzeti na stranicama Društva, u glavnom izborniku Čistoća – Edukacije te u tiskanom obliku u Uredu za kosnike, Poreč, Mlinska 1.

U brošuri se mogu pronaći gotove sve važne informacije u pogledu postupanja s otpadom kao što je plan primopredaje miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada te upute o postupanju s istim,  načinu prikupljanja glomaznog otpada, lokacije i radno vrijeme reciklažnog i mobilnog reciklažnog dvorišta, lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje otpada, uputu o kompostiranju i dr.

Brošuru možete preuzeti i OVDJE.

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti