NaslovnaVijestiNovosti na tržnici

Novosti na tržnici

Pješacima na gradskoj tržnici uskoro sigurnije kretanje
Započeli su radovi na kamenom popločenju na gradskoj tržnici kako bi se povečala sigurnost pješacima za kišna vremena.
Građevinskim zahvatima predviđeni su radovi na štokovanju kamenog popločenja na najopasnijim mjestima i prolazima kako i proširenja prolaza za potrebe invalida.
Radovi se procijenjuju na cca 25.000,00 kn i biti će okončani u narednih 15 dana.

Uprava Društva

Dokumenti