NaslovnaVijestiObavijest o akcidentu – pucanje tlačnog cjevovoda CS Saline u Vrsaru

Obavijest o akcidentu – pucanje tlačnog cjevovoda CS Saline u Vrsaru

Obaviještavamo građane da je u utorak 03. rujna 2013. godine u posljepodnevnim satima primljena dojava o izljevanju otpadnih voda na makadam površini parkirališta u neposrednoj blizini štandova i ugostiteljskog objekta na lokaciji Salina u Vrsaru.

Brzom intervencijom uspostavljen je nadzor nad nastalim zagađenjem i njegovim širenjem, isključene su crpke u CS Saline, a dotok otpadne vode u crpnom bazenu održavan je  sa specijalnim komunalnim vozilima  transportom u gravitacijski kolektor.

O nastalom akcidentu prema Operativnom planu interventnih mjera u slučaju iznenadnom zagađenja obavještena su nadležna tjela:

– Državni vodopravni inspektori,

– Inspektor zaštite okoliša,

– Načelnik Općine Vrsar,

– Zavod za javno zdravstvo Pula

– Uprava društva Usluge Poreč d.o.o.

Konstatirano je oštećenje tlačnog cjevovoda crpne stanice SALINE u Vrsaru, vodovodne vinidurit cijevi promjera DN 315 mm, cca 40 m’ od lokacije crpne stanice .

Izvršen je popravak tlačnog cjevovoda u ukupnoj dužini od 6,0 m’  uz pomoć  spojnih elemenata UK-S komada. Tlačnom probom utvrđena je vodotijesnost novih spojeva te je sukladno pravilu struke zatrpan rov a teren oko lokacije oštećenog cjevovoda dezinficiran je sa vapnom. Sigurnosni preljev crpne stanice nije bio aktiviran zbog brze intervencije komunalnih vozila i velike retencije gravitacijskih kolektora.

 

CS Saline Vrsar stavljena je u funkciju u 17,55 sati.

Rukovoditelj  R.J. “Otpadne vode”

Siniša Pilat, inž.građ.

Dokumenti