NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaOBAVIJEST O IMPLEMENTACIJI NOVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM – ČERVAR PORAT

OBAVIJEST O IMPLEMENTACIJI NOVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM – ČERVAR PORAT

| Novosti RJ Čistoća

Ovim putem obavještavamo sve stanovnike naselja Červar - Porat da sa 01.03.2019. godine svoj otpad mogu odlagati isključivo u postavljenim polupodzemnim spremnicima. Naime, na području naselja Červar - Porat postavljeni su svi planirani setovi polupodzemnih spremnika, odgovarajući otpadomjeri te je sustav testiran čime je planirani novi sustav gospodarenja otpadom za to naselje spreman za primjenu u cijelosti.

U naselju je za zbrinjavanje otpada postavljeno 12 setova polupodzemnih spremnika pri čemu se svaki set sastoji od 4 spremnika u koje se može odložiti miješani komunalni otpad, plastična ambalaža, staklena ambalaža, papir i karton.

Na spremnicima za miješani komunalni otpad postavljeni su otpadomjeri pomoću kojih se mjeri volumen predanog otpada. Svakim odbacivanjem otpada mjeri se volumen od 25 l,  što za jedno otvaranje iznosi 2,50 kn sa uključenim PDV-om. Taj dio čini varijabilni dio cijene javne usluge te se isti naplaćuje u ovisnosti o broju otvaranja otpadomjera. Na varijabilni dio cijene javne usluge za konačni obračun dodaje se i fiksni dio, a koji ovisi o veličini odabranog spremnika za svakog pojedinog korisnika.

Otpadomjeri se otvaraju pomoću odgovarajuće jedinstvene kartice a koju će stalni stanovnici naselja Červar – Porat zaprimiti poštom uz račune do početka primjene sustava. Svakom obračunskom mjestu dodjeljuje se po jedna kartica.

Korisnici koji nisu stalni stanovnici naselja, tzv. vikendaši trebaju se javiti u Ured za korisnike Usluge Poreč d.o.o., Mlinska 1, kako bi preuzeli odnosno zadužili svoje kartice.

Podsjećamo još jednom korisnike na važnost pravilnog odvajanja otpada, a sve kako bi korisne sirovine koje se odvajaju bile iskoristive, a ujedno i Vaš računa za otpad manji.

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti