NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaObavijest o implementaciji novog sustava gospodarenja otpadom – Grad Poreč – Parenzo, Općina Funtana – Fontane i Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega

Obavijest o implementaciji novog sustava gospodarenja otpadom – Grad Poreč – Parenzo, Općina Funtana – Fontane i Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega

| Novosti RJ Čistoća

Obavještavaju se korisnici da sa 01.04.2019. godine započinje obračun varijabilnog dijela javne usluge sakupljanja otpada prema stvarnom broju pražnjenja spremnika.

Obavještavaju se korisnici da sa 01.04.2019. godine započinje obračun varijabilnog dijela javne usluge sakupljanja otpada prema stvarnom broju pražnjenja spremnika.

Sustav obračuna primjenjuje se za područja na kojima su podijeljeni čipirani spremnici odnosno za područje Grada Poreč-Parenzo ( izuzev užeg i starog dijela Grada ), Općine Funtana-Fontane i Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega.

Prednje navedeno postupanje vrijedi i za sve korisnike koji na navedenim područjima za odlaganje otpada  koriste kartice za postavljene setove polupodzemnih spremnika.

Potrebno je napomenuti da su korisnici dužni spremnik za miješani komunalni otpad u dane odvoza za njihovo naselje postaviti na javnu površinu dostupnu našem vozilu kako bi im se spremnik ispraznio.

Plan odvoza miješanog komunalnog otpada nalazi se na web stranici Usluge Poreč d.o.o. www.usluga.hr.

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti