NaslovnaVijestiNovostiObavijest o implementaciji novog sustava gospodarenja otpadom – Općina Vrsar – Orsera, Općina Kaštelir – Labinci – Castellier – Santa Domenica i Općina Vižinada – Visinada

Obavijest o implementaciji novog sustava gospodarenja otpadom – Općina Vrsar – Orsera, Općina Kaštelir – Labinci – Castellier – Santa Domenica i Općina Vižinada – Visinada

| Novosti

Obavještavaju se korisnici da je sa 01.06.2019. godine započeo obračun varijabilnog dijela javne usluge sakupljanja otpada prema stvarnom broju pražnjenja spremnika.

Nakon što je novi sustav gospodarenja otpadom implementiran na gotovo cijelom području Grada Poreča – Parenzo te Općina Tar – Vabriga – Torre – Abrega i Općine Funtana – Fontane, novi sustav, a koji uključuje podjelu individualnih čipiranih spremnika za miješani komunalni otpad, postavljen je i na području Općina Vrsar, Općine Kaštelir – Labinci i Općine Vižinada. Dodjelom individualnih čipiranih spremnika stvoreni su uvjeti za evidentiranje količina otpada od svakog pojedinog korisnika, a samim time i obračun varijabilnog dijela javne usluge prema stvarnom broju pražnjenja spremnika.

Prednje navedeno postupanje vrijedi i za sve korisnike koji na navedenim područjima za odlaganje otpada  koriste kartice za postavljene setove polupodzemnih spremnika.

Potrebno je napomenuti da su korisnici dužni spremnik za miješani komunalni otpad u dane odvoza za njihovo naselje postaviti na javnu površinu dostupnu našem vozilu kako bi im se spremnik ispraznio.

Plan odvoza miješanog komunalnog otpada nalazi se na web stranici Usluge Poreč d.o.o. www.usluga.hr.

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti