NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaObavijest o odvozu zelenog otpada sa područja Općine Vrsar

Obavijest o odvozu zelenog otpada sa područja Općine Vrsar

| Novosti RJ Čistoća

Obavještavaju se građani Općine Vrsar-Orsera da će od 19.06.2020. godine Usluga Poreč d.o.o. sa područja Općine Vrsar-Orsera odvoziti zeleni otpad svakog petka. Zeleni otpad (granje, uvelo cvijeće, trava…) odlaže se u za to namijenjene žute vreće. Žute vreće mogu se preuzeti na blagajni velikog parkirališta Saline u Vrsaru svakog dana od 10:00-12:00 sati, uz predočenje računa za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada Usluge Poreč d.o.o. Cijena jedne vreće je 10 kuna (cijena odvoza i zbrinjavanja zelenog otpada), a naplatit će se uz sljedeći račun za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada.

 

Vreće se mogu preuzeti odnosno kupiti i na blagajni Usluge Poreč d.o.o u Poreču.

Žute  vreće  odlažu  se  na  javnu  površinu  ispred  ulaza  korisnika  usluge  zbrinjavanja zelenog otpada, dan prije odvoza, uz obavezno  pozivanje telefonskog broja koji je otisnut na vreći.

U slučaju da   korisnik ne pozove broj otisnut na vreći, i time ne obavijesti Uslugu Poreč d.o.o. o potrebi odvoza zelenog otpada, te se vreće zateknu na javnoj površini nakon petka, protiv korisnika će se pokrenuti prekršajni postupak.

Odvozi se i zbrinjava sav zeleni otpad koji se nalazi isključivo u žutoj (reciklabilnoj) vreći (ne crnoj, plavoj…).

Zajedničkom brigom i pravilnim odlaganjem otpada naš će okoliš biti čišći, a time i život ugodniji.

 

Dokumenti