NaslovnaVijestiOBAVIJEST O POSTAVLJANJU „EKO OTOKA“

OBAVIJEST O POSTAVLJANJU „EKO OTOKA“

OTPAD NIJE SMEĆE – ISKORISTIMO GA!

Kako je u više navrata  bilo najavljivano dana 26.studenog 2008.  godine „Usluga Poreč“ d.o.o. započela je sa postavljanjem spremnika – posuda od 1100 litara za selektivno prikupljanje otpada na EKO otocima.

Svjedoci smo brojnih posljedica nemarnog i neodgovornog odnosa prema otpadu i odlaganja velikih količina korisnog otpada na odlagališta.Komunalno poduzeće  trudi se pravilno gospodariti otpadom i brinuti o čistoći grada, ali bez vaše pomoći, dragi sugrađani, naš trud neće polučiti  željene rezultate.

Stoga krenimo već danas. 

Započeti ćemo sa prvom fazom projekta kojim će biti obuhvaćen dio starogradske jezgre grada Poreča te dijelovi stambenog naselja MO A. Butorac, koji u naravi obuhvaća stambena naselja „Novo naselje“ i „Poreč-jug“.

Na unaprijed pripremljenim lokacijama  postavljena su tri spremnika  različite boje  sa naljepnicama iz kojih je  jasno vidljiva  njihova namjena .

Tako je:

– žuti spremnik namijenjen za skupljanje MET i PET ambalaže

– zeleni spremnik namijenjen je za skupljanje staklene ambalaže.

– plavi spremnik namijenjen je za skupljanje papira  

 

Umoljavamo građane  da se aktivno  uključe u realizaciju projekta selektivnog prikupljanja otpada , te spremnike koriste  isključivo za namjenu kojoj su isti i namijenjeni

Ujedno želimo istaknuti da ćemo preko naših službi pažljivo pratiti razvoj događaja oko novog načina skupljanja otpada i da ćemo uz vaše primjedbe i sugestije uspješno zajednički razvijati novi projekt skupljanja svih vrsta otpada koji je u zemljama EU već godinama u primjeni.

 

        Uvjereni smo da otpad neće postati smeće

         postupamo li sa njim odgovorno!

 

                                                                           UPRAVA DRUŠTVA

Dokumenti