NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaObavijest o prikupljanju krupnog otpada na području općine Vižinada

Obavijest o prikupljanju krupnog otpada na području općine Vižinada

| Novosti RJ Čistoća

Postavljanjem privremenih kontejnera za prikupljanje i odvoz krupnog kućnog otpada na području općine Vižinada, komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o. završava sa ovogodišnjom Eko-akcijom.

Za odlaganje otpada osiguran je po jedan privremeni spremnik, zapremnine 7m3, u periodu,

od 16. 05. do 18. 05. 2016. godine, na sljedećim lokacijama:

  • Vižinada – trg kod škole
  • Crklada
  • Ferenci
  • Jadruhi
  • R. Brig

od 19.05. do 21. 05. 2016. godine, na sljedećim lokacijama:

  • Vrh lašići
  • Bukori
  • Ohnići
  • Markovići
  • Bajkini

Mole se građani da sudjeluju u ovoj hvalevrijednoj akciji te da odlože svoj otpad, u najbliže  postavljeni kontejner i na taj način spriječe stvaranje divljih odlagališta otpada u našim šumama i drugim javnim površinama.

Za sve potrebne informacije molimo građane da se obrate Vilijamu Banku, poslovođi sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0029.

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti