NaslovnaVijestiOBAVIJEST o ukidanju grupe IV – kuće za odmor

OBAVIJEST o ukidanju grupe IV – kuće za odmor

Sukladno članku 24. Zakona o zaštiti potrošača, obavještavamo korisnike usluge skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada koji pripadaju grupi IV – kuće za odmor da je izvršena izmjena važećeg cjenika postupanja s otpadom (Službeni glasnik Grada Poreča 1/2005 i 8/2005) na slijedeći način:

– ukida se grupa – kuće za odmor,
– isti i dalje imaju obvezu plaćanja usluge tijekom cijele godine po cijeni korisnika „Domaćinstvo“ u skladu sa grupom u koju spadaju.

Izmjena se primjenjuje od 01. listopada 2008. godine.

Uprava društva

 

Dokumenti