NaslovnaVijestiOBAVIJEST O ZATVARANJU PARKIRALIŠTA PEŠKERA

OBAVIJEST O ZATVARANJU PARKIRALIŠTA PEŠKERA

Rezervirano parkiralište Peškera se zaključno sa 08.10.2008. godine zatvara za sve korisnike sukladno odluci donesenoj na sastanku održanom 30.09.2008. godine između predstavnika Grada Poreča i subjekata vezanih uz izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji komunalne infrastrukture s rekonstrukcijom ulica u povijesnoj jezgri grada Poreča (POU Zavičajni muzej Poreštine, Istra Inženjering d.o.o. Poreč, HT Zagreb, Konzervatorski zavod Pula, Michele d.o.o. Pula).

          

Privremeno će na tijelu parkirališta biti smješten nadzor navedenih građevinskih tvrtki koje će vršiti rekonstrukciju starogradske jezgre. Molimo sve korisnike da do navedenog datuma izvezu svoja vozila sa parkirališta. Korisnici će sa istom karticom moći ulaziti na Veliko gradsko parkiralište, parkiralište kod Osnovne škole, parkiralište kod općinskog suda te parkiralište Žatika.

 

Po završetku radova (predviđeno za 31.04.2009. godine) korisnicima će se izvršiti produženje kartica za vremensko razdoblje trajanja radova. 

 

Zahvaljujemo na razumijevanju.

PROMEMORIJA SA SASTANKA ODRŽANOG 30.09.2008. 

Uprava društva

 

 

 

 

 

 

Dokumenti