NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaOBAVIJEST – PODJELA INDIVIDUALNIH SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD

OBAVIJEST – PODJELA INDIVIDUALNIH SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD

| Novosti RJ Čistoća

Obavještavaju se korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada da će u ponedjeljak 10.12.2018. godine započeti podjela individualnih spremnika. Podjela spremnika vršit će se od ponedjeljka do subote u terminu od 07:00h do 14:00h. Prema planu, podjela spremnika započeti će u gradu Poreču i to prema slijedećem rasporedu: • naselje Finida – 10.12.-11.12. • Novo naselje – 12.12.-14.12. • naselje Bolnica – 15.12.-17.12. • naselje Čimižin – 18.12.-22.12.

Za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana podjela spremnika neće se vršiti, a nastavak iste slijedi 07.01.2019.g. prema planu koji će se naknadno objaviti.

Prilikom dodjele novih čipiranih spremnika, sa terena će se pokupiti stari spremnici i to  kod onih korisnika koji su do sada koristili individualne spremnike.

U trenutku dodjele novog spremnika svi korisnici dobiti će na potpis zapisnik o preuzimanju spremnika. Ukoliko u tom trenutku korisnici nisu dostupni, naš djelatnik će naknadno u popodnevnim satima dostaviti zapisnik na potpis. Napominjemo da će se nakon podjele individualnih spremnika po svakom pojedinom naselju, zajednički spremnici postavljeni na javnim površinama povući, stoga je izuzetno bitno da svi korisnici preuzmu svoje spremnike.

Namjera je da se u  što kraćem vremenu podijele individualni spremnici  svi korisnicima u obiteljskim kućama, a određena odstupanja od prethodno navedenog plana su moguća ovisno o situacijama na terenu.  U slučaju značajnih odstupanja, korisnici će biti pravovremeno obaviješteni.

Sve informacije o podjeli spremnika mogu se dobiti na broj telefona  091/431 0107 ili e-mail: elvin.ferenac@usluga.hr

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti