NaslovnaVijestiOBAVJEŠTAVAMO GRAĐANE DA ĆE UPRAVA KOMUNALNOG PODUZEĆA USLUGA PO ODLUCI GRADA POREČA DANA 24.12. RADITI DO 12,00 SATI

OBAVJEŠTAVAMO GRAĐANE DA ĆE UPRAVA KOMUNALNOG PODUZEĆA USLUGA PO ODLUCI GRADA POREČA DANA 24.12. RADITI DO 12,00 SATI

Za intervencije:

 

RJ  O T P A D N E  V O D E

pražnjenje septičkih, odštopavanja
voditelj 091 431 00 04
rukovoditelj 091 431 00 12

 

 

RJ  P O G R E B N E   U S L U G E
dežurstvo 0 – 24h
dežurni djelatnik 091 431 01 01

 

 

RJ  P A R K I R A L I Š T E
intervencije VGP, ulična parkirališta 0 – 24h
dežurni djelatnik 091 431 00 78

Koristimo priliku da svim građanima i posjetiteljima poželimo sretan Božić i

Novu 2009. godinu!

Uprava društva

Dokumenti